Về việc sử dụng các công cụ dạy học trực tuyến

  • 12/04/2020 | 15:38 GMT+7
  • 2.296 lượt xem

Để có thể đề xuất các giải pháp chính sách phù hợp và đảm bảo hoạt động giáo dục trong điều kiện mới, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đang tiến hành nghiên cứu những ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đến hoạt động giáo dục trong các nhà trường.

Kết quả của nghiên cứu này sẽ được cung cấp cho các cơ quan hoạch định chính sách của Đảng và Nhà nước, chia sẻ với các cơ sở giáo dục có liên quan và các nhà giáo dục trong cả nước. Đồng ý tham gia trả lời phiếu hỏi, Thầy Cô đã đồng ý cho phép nhóm nghiên cứu sử dụng các ý trả lời cho mục đích của nghiên cứu này. 
Vì sự đòi hỏi của thực tiễn dạy học, vì những chính sách mới mà Đảng và Nhà nước sẽ hoạch định trong thời gian tới, kính mong các Thầy Cô hãy tham gia cho ý kiến để tạo điều kiện cho nhóm nghiên cứu có những kết quả nghiên cứu hiệu quả nhất: vừa đảm bảo tính khoa học, vừa đảm bảo tính thực tiễn.

Xin Thầy Cô chọn đúng cấp học mình đang dạy để click vào "Phiếu trả lời các câu hỏi dành cho Thầy Cô dạy THCS & THPT" hoặc "Phiếu trả lời câu hỏi dành cho Thầy Cô dạy Tiểu học" để bắt đầu cho ý kiến của mình. Khi trả lời xong các câu hỏi ở mỗi trang, Thầy Cô chọn "Next" để sang trang sau. Muốn quay lại trang trước, Thầy Cô chọn "Back". Sau khi cho ý kiến xong, Thầy Cô có thể "Back" để xem lại và kết thúc việc cho ý kiến bằng cách click vào nút "Submit".
Cảm ơn Thầy Cô.

Rất mong các bạn chia sẻ thông tin tới các Thầy Cô dạy Trung học (THCS và THPT) để nhóm nghiên cứu nhận được nhiều ý kiến.

Trân trọng cảm ơn!

 

Ý kiến bạn đọc:

Bạn hãy Đăng nhập để gửi ý kiến của mình.