Vấn đề sinh viên ra trường không có việc làm

  • 16/09/2020 | 07:24 GMT+7
  • 4.046 lượt xem

Đây là vấn đề mà xã hội rất quan tâm. Nguyên nhân thì có nhiều, kể cả từ chính việc định hướng nghề nghiệp của học sinh hiện nay. Xin chia sẻ câu hỏi của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông và trả lời của Bộ GD&ĐT.

Hỏi: Hiện nay nhiều học sinh, sinh viên ở địa phương mới ra trường được đào tạo bài bản nhưng không có việc làm. Vì vậy, cử tri kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các ngành có liên quan rà soát, đánh giá lại nhu cầu sử dụng lao động của nền kinh tế để có định hướng đào tạo những ngành nghề phù hợp với nhu cầu thực tế từng địa phương cũng như cả nước, nhằm đảm bảo cho học sinh, sinh viên ra trường có công việc ổn định, tránh lãng phí nguồn lực xã hội.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông

Trả lời:

1. Theo quy định tại khoản 3 Điều 68 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 36 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Giáo dục đại học: “Bộ, cơ quan ngang Bộ có trách nhiệm nghiên cứu, dự báo nhu cầu nhân lực của ngành, lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý để hỗ trợ công tác xây dựng kế hoạch đào tạo, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện quản lý nhà nước về giáo dục đại học trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình”. Thực hiện quy định này của Luật, với những ngành trọng yếu (sư phạm, sức khỏe), Bộ Giáo dục và Đào tạo trực tiếp lấy ý kiến của Ủy ban nhân dân các Tỉnh hoặc Bộ Y tế về nhu cầu nhân lực đối với ngành đào tạo; với những ngành còn lại, Bộ Giáo dục và Đào tạo giao các cơ sở giáo dục đào tạo chủ động xác định nhu cầu nhân lực đối với ngành đào tạo thông qua các hoạt động sau:
Sinh viên tham gia phỏng vấn tại hội chợ việc làmSinh viên tham gia phỏng vấn tại hội chợ việc làm
- Xin ý kiến Bộ chủ quản về nhu cầu nhân lực đối với ngành đào tạo;

- Khảo sát, xác định nhu cầu nhân lực theo trình độ và ngành/chuyên ngành đào tạo khi xây dựng chương trình đào tạo (Quy định tại Điều 6 Thông tư ban hành quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015);

- Khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp hàng năm, công khai trên trang thông tin điện tử của cơ sở để xã hội tham khảo và tham gia giám sát khi chọn trường, chọn ngành cho con em theo học;

2. Để góp phần giảm tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp chưa tìm được việc làm, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã và đang triển khai những hoạt động sau:

Tiếp tục thực hiện Quyết định số 68/2008/QĐ-BGDĐT ngày 09/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về công tác hướng nghiệp, tư vấn việc làm trong các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp. 

Thúc đẩy việc nâng cao chất lượng đào tạo nhằm đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu của người sử dụng lao động thông qua việc hoàn thiện hành lang pháp lý, tăng quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục đại học, đa dạng hóa các loại hình đào tạo, tăng cơ hội hợp tác giữa cơ sở giáo dục đại học và doanh nghiệp,…
Bộ GD&ĐT tiếp nhận Cổng thông tin việc làm sinh viên tại địa chỉ http://huongnghiepvieclam.vnBộ GD&ĐT tiếp nhận Cổng thông tin việc làm sinh viên tại địa chỉ http://huongnghiepvieclam.vn
Triển khai một số nhiệm vụ nghiên cứu liên quan, thuộc Chương trình Khoa học Giáo dục Quốc gia giai đoạn 2016-2020, như: nhiệm vụ "nghiên cứu dự báo nhu cầu nguồn nhân lực làm cơ sở xây dựng chương trình đào tạo đến năm 2025"; nhiệm vụ "Nghiên cứu luận cứ, đề xuất mô hình, chính sách nâng cao hiệu quả hợp tác giữa đại học và doanh nghiệp trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0 ở Việt Nam".

Tổ chức triển khai thực hiện một số đề án như: "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025", "Nâng cao chất lượng giáo dục đại học giai đoạn 2019 - 2025", "Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 - 2030".

Tiếp thu ý kiến của cử tri, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành có liên quan rà soát, đánh giá lại nhu cầu sử dụng lao động của nền kinh tế để có định hướng đào tạo những ngành nghề phù hợp với nhu cầu thực tế từng địa phương cũng như cả nước, nhằm đảm bảo cho học sinh, sinh viên ra trường có công việc ổn định, tránh lãng phí nguồn lực xã hội.

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Nguồn: Bộ GD&ĐT

* Rất mong nhận được ý kiến của các bạn trao đổi về vấn đề này. Bài gửi về: ts.lethongnhat@gmail.com. Xin cảm ơn.

Ý kiến bạn đọc:

Bạn hãy Đăng nhập để gửi ý kiến của mình.

Đề thi mới nhất

Toán học & kết nối tuần 3

Môn Toán học - Lớp 8

Tống Phước Hiển

149 lượt thi

Toán học & kết nối tuần 3

Môn Toán học - Lớp 9

Tống Phước Hiển

104 lượt thi

Toán học & kết nối tuần 3

Môn Toán học - Lớp 6

Tống Phước Hiển

129 lượt thi

Toán học & kết nối tuần 3

Môn Toán học - Lớp 7

Tống Phước Hiển

113 lượt thi

Bài kiểm tra cuối kì II (Cuối năm)

Môn Toán học - Lớp 5

xtoan78

83 lượt thi

Xem thêm

Bài giảng mới nhất

Ghi số tự nhiên

Ghi số tự nhiên

Nguyễn Sáng

Toán học - Lớp 6

Xem thêm