Tin mới

Từ 1/8/2017 Quy định mới về chế độ làm việc của giáo viên phổ thông có hiệu lực.

Ngày 9/6/2017 Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa đã ký thay Bộ trưởng Bộ GD-ĐT ban hành Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT sửa đổi Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông, thay thế Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT. BigSchool xin chia sẻ Thông tư này tới các thầy cô ở các trường phổ thông.

Từ 1/8/2017 Quy định mới về chế độ làm việc của giáo viên phổ thông có hiệu lực.
Từ 1/8/2017 Quy định mới về chế độ làm việc của giáo viên phổ thông có hiệu lực.
Từ 1/8/2017 Quy định mới về chế độ làm việc của giáo viên phổ thông có hiệu lực.
Từ 1/8/2017 Quy định mới về chế độ làm việc của giáo viên phổ thông có hiệu lực.
Từ 1/8/2017 Quy định mới về chế độ làm việc của giáo viên phổ thông có hiệu lực.

Các bạn có thể tải xuống Thông tư này tại đây.

Ý kiến bạn đọc
Bạn hãy Đăng nhập để gửi ý kiến của mình.