Từ 15/10/2018 thực hiện những quy định mới về tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư

  • 17/09/2018 | 04:08 GMT+7
  • 1.971 lượt xem

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ban hành quy định, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét huỷ bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư.

Xin chia sẻ với các bạn những chương đầu của Quyết định.

Từ 15/10/2018 thực hiện những quy định mới về tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư
Từ 15/10/2018 thực hiện những quy định mới về tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư
Từ 15/10/2018 thực hiện những quy định mới về tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư
Từ 15/10/2018 thực hiện những quy định mới về tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư
Từ 15/10/2018 thực hiện những quy định mới về tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư
Từ 15/10/2018 thực hiện những quy định mới về tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư
Từ 15/10/2018 thực hiện những quy định mới về tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư
Từ 15/10/2018 thực hiện những quy định mới về tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư
Chương I, II của Quyết định 37/2018/QĐ-TTgChương I, II của Quyết định 37/2018/QĐ-TTg
Phụ lục 1 quy định chi tiết về cách tính điểm các công trình khoa học quy đổi:
Từ 15/10/2018 thực hiện những quy định mới về tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư
Phụ lục I về cách tính điểm các công trình khoa học quy đổiPhụ lục I về cách tính điểm các công trình khoa học quy đổi

Các bạn quan tâm có thể tải nguyên văn Quyết định để xem chi tiết các chương tiếp theo.

Ý kiến bạn đọc:

Bạn hãy Đăng nhập để gửi ý kiến của mình.