Từ 13/5/2019 thực hiện Quy chế mới về tổ chức và hoạt động các Hội đồng Giáo sư

  • 13/04/2019 | 13:43 GMT+7
  • 2.670 lượt xem

Ngày 24/12/2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định 1814/QĐ-TTg về việc thành lập Hội đồng Giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2018 - 2023 trong đó bổ nhiệm các chức vụ Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước.

Lãnh đạo Hội đồng Giáo sư nhà nước

Theo điều 2 của Quyết định 1814/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm lãnh đạo Hội đồng Giáo sư nhà nước như sau:

Lãnh đạo Hội đồng Giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2018 - 2023Lãnh đạo Hội đồng Giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2018 - 2023

Để giúp việc cho Hội đồng Giáo sư nhà nước, ngày 16/1/2019, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đã ký Quyết định 129/QĐ-BGDĐT thành lập Văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước và ngày 21/1/2019 có Quyết định 169/QĐ-BGDĐT bổ nhiệm ông Trần Anh Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ GDDH giữ chức vụ Chánh Văn phòng.

Quy chế tổ chức và hoạt động của các Hội đồng Giáo sư

Ngày 28/3/2019. Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã ký Thông tư số 4/2019/TT-BGDĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành, Hội đồng Giáo sư cơ sở.

Theo đó quy định rõ về tổ chức và trình tự bổ nhiệm uỷ viên Hội đồng Giáo sư nhà nước cũng như quy định quyền hạn, trách nhiệm của mỗi chức vụ ở các Hội đồng Giáo sư nhà nước, Hội đồng Giáo sư ngành, Hội đồng Giáo sư cơ sở.

Quy chế có hiệu lực thi hành từ ngày 13/5/2019.

Các bạn có thể tải Thông tư ban hành Quy chế cùng Quy chế để xem chi tiết.

Nguồn: Bộ GD&ĐT

BigSchool: Trước đó, ngày 31/8/2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ban hành quy định, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét huỷ bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư (xem bài liên quan).

 

 

 

 

Ý kiến bạn đọc:

Bạn hãy Đăng nhập để gửi ý kiến của mình.