Trong khi chờ chỉnh sửa Thông tư về dạy thêm, học thêm, nói thêm về chuyện này

 • 30/12/2017 | 21:31 GMT+7
 • 50.602 lượt xem

Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT được ký từ 16/5/2012 ban hành "Quy định về dạy thêm, học thêm" đã được trao đổi nhiều lần tại các hội thảo. Dư luận nói chung mong muốn Bộ GD&ĐT cần có những chỉnh sửa để rõ ràng hơn, phù hợp hơn.

Tại Hội nghị các Giám đốc Sở GD&ĐT vừa qua, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đã yêu cầu Vụ Giáo dục Trung học chủ trì, phối hợp chỉnh sửa Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT về dạy thêm, học thêm để ban hành trước ngày 30/3/2018 nhằm tăng cường trách nhiệm của Sở GD&ĐT trong việc quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm của các cơ sở giáo dục, trung tâm giáo dục thường xuyên, văn hóa, ngoại ngữ, kỹ năng sống… đảm bảo lành mạnh, tránh biến tướng hoạt động này.

Một số lưu ý tại thông tư 17/2012/TT-BGDĐT

- Khái niệm dạy thêm, học thêm (Điều 2)

 1. Dạy thêm, học thêm trong quy định này là hoạt động dạy học phụ thêm có thu tiền của người học, có nội dung theo chương trình giáo dục phổ thông nhưng ngoài kế hoạch giáo dục của chương trình giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
 2. Dạy thêm, học thêm trong nhà trường là dạy thêm, học thêm do cơ sở giáo dục công lập (gồm: cơ sở giáo dục phổ thông; trung tâm dạy nghề; trung tâm giáo dục thường xuyên; trung tâm học tập cộng đồng; trung tâm ngoại ngữ, tin học, sau đây gọi chung là nhà trường) tổ chức.
 3. Dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường là dạy thêm, học thêm không do các cơ sở giáo dục quy định tại khoản 2 điều này tổ chức.

Nguyên tắc dạy thêm, học thêm (Điều 3)

 1. Hoạt động dạy thêm, học thêm phải góp phần củng cố, nâng cao kiến thức, kỹ năng, giáo dục nhân cách của học sinh; phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý và không gây nên tình trạng vượt quá sức tiếp thu của người học.
 2. Không cắt giảm nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông chính khoá để đưa vào giờ dạy thêm; không dạy thêm trước những nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông chính khoá.
 3. Đối tượng học thêm là học sinh có nhu cầu học thêm, tự nguyện học thêm và được gia đình đồng ý; không được dùng bất cứ hình thức nào để ép buộc gia đình học sinh và học sinh học thêm.
 4. Không tổ chức lớp dạy thêm, học thêm theo các lớp học chính khóa; học sinh trong cùng một lớp dạy thêm, học thêm phải có học lực tương đương nhau; khi xếp học sinh vào các lớp dạy thêm, học thêm phải căn cứ vào học lực của học sinh.
 5. Tổ chức, cá nhân tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm phải chịu trách nhiệm về các nội dung đăng ký và xin phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm.

- Các trường hợp không được dạy thêm (Điều 4)

 1. Không dạy thêm đối với học sinh đã được nhà trường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.
 2. Không dạy thêm đối với học sinh tiểu học, trừ các trường hợp: bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống.
 3. Cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và trường dạy nghề không tổ chức dạy thêm, học thêm các nội dung theo chương trình giáo dục phổ thông.
 4. Đối với giáo viên đang hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập:
  a) Không được tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường nhưng có thể tham gia dạy thêm ngoài nhà trường;
  b) Không được dạy thêm ngoài nhà trường đối với học sinh mà giáo viên đang dạy chính khóa khi chưa được sự cho phép của Thủ trưởng cơ quan quản lý giáo viên đó.

- Tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường (Điều 5)

 1. Học sinh có nguyện vọng học thêm phải viết đơn xin học thêm gửi nhà trường; cha mẹ học sinh hoặc người giám hộ (sau đây gọi chung là cha mẹ học sinh) có con em xin học thêm trực tiếp ký, ghi cam kết với nhà trường về dạy thêm, học thêm vào đơn xin học thêm và chịu trách nhiệm thực hiện cam kết.
 2. Hiệu trưởng nhà trường tiếp nhận đơn xin học thêm của học sinh, tổ chức phân nhóm học sinh theo học lực, phân công giáo viên phụ trách môn học và tổ chức dạy thêm theo nhóm học lực của học sinh.
 3. Giáo viên có nguyện vọng dạy thêm phải có đơn đăng ký dạy thêm; trong đơn có cam kết với nhà trường về việc hoàn thành tốt tất cả các nhiệm vụ của giáo viên theo quy định chung và các nhiệm vụ khác do nhà trường phân công, đồng thời thực hiện nghiêm túc các quy định về dạy thêm, học thêm trong nhà trường. 
 4.  Hiệu trưởng nhà trường xét duyệt danh sách giáo viên dạy thêm, phân công giáo viên dạy thêm, xếp thời khoá biểu dạy thêm phù hợp với học lực của học sinh. 

- Yêu cầu đối với người dạy thêm (Điều 8)

 1. Đạt trình độ chuẩn được đào tạo đối với từng cấp học theo quy định của Luật Giáo dục.
 2. Có đủ sức khoẻ.
 3. Có phẩm chất đạo đức tốt, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân và các quy định của pháp luật; hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại cơ quan công tác.
 4. Không trong thời gian bị kỉ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục; không bị kỷ luật với hình thức buộc thôi việc.
 5. Được thủ trưởng cơ quan quản lý hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận các nội dung quy định tại khoản 3, khoản 4 điều này (đối với người dạy thêm ngoài nhà trường); được thủ trưởng cơ quan quản lý cho phép theo quy định tại điểm b, khoản 4, điều 4 quy định này (đối với giáo viên đang hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập).

- Yêu cầu đối với người tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm (Điều 9)

 1. Có trình độ được đào tạo tối thiểu tương ứng với giáo viên dạy thêm theo quy định tại khoản 1, điều 8 quy định này.
 2. Có đủ sức khỏe.
 3. Không trong thời gian bị kỉ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục; không bị kỷ luật với hình thức buộc thôi việc.

Thẩm quyền cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm (Điều 11)

 1. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm hoặc uỷ quyền cho Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cấp giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm đối với các trường hợp tổ chức dạy thêm, học thêm có nội dung thuộc chương trình trung học phổ thông hoặc thuộc nhiều chương trình nhưng có chương trình cao nhất là chương trình trung học phổ thông.
 2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện cấp giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm hoặc uỷ quyền cho Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo cấp giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm đối với các trường hợp tổ chức dạy thêm, học thêm có nội dung thuộc chương trình tiểu học, trung học cơ sở hoặc thuộc nhiều chương trình nhưng có chương trình cao nhất là chương trình trung học cơ sở.

Một số vấn đề hay được bàn luận về dạy thêm, học thêm

- Kèm 1 học sinh cũng là dạy thêm, học thêm

Nhiều phụ huynh có con học yếu muốn mời giáo viên dạy con mình thì dù là kèm 1 học sinh vẫn được coi là dạy thêm mà đã dạy thêm, học thêm thì phải xin phép. Điều này nhiều phụ huynh cho rằng quy định không thực tế.

Tháng 10/2014, Sở GD&ĐT TP HCM đã sửa đổi, bổ sung một số quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố. Theo đó, nội dung được sửa đổi, bổ sung liên quan đến việc dạy kèm; những đối tượng không được dạy thêm trong nhà trường; hồ sơ dạy thê,, học thêm.

Cụ thể, công văn sửa đổi ghi rõ: Dạy kèm là hoạt động dạy thêm, học thêm chỉ có một giáo viên, dạy thêm một nhóm học sinh (dưới 10 học sinh/nhóm) tại một thời điểm, theo đúng bằng cấp chuyên môn của giáo viên được đào tạo phù hợp với cấp học.

Cá nhân dạy kèm có trách nhiệm báo cáo cho thủ trưởng cơ quan quản lý giáo viên đó (nếu là giáo viên đang công tác tại các cơ sở giáo dục công lập) và báo cáo, cam kết với Ủy ban nhân dân cấp xã về nơi đặt địa điểm dạy kèm, thực hiện các quy định về dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường và trách nhiệm giữ gìn trật tự, an ninh, đảm bảo vệ sinh môi trường nơi tổ chức dạy kèm.

- Không được dạy thêm ngoài trường các môn học ở tiểu học

Với cấp tiểu học chỉ được bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống nên các môn học như: Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, dù phụ huynh muốn giáo viên kèm thêm cũng sẽ dễ bị từ chối vì nếu nhận lời là vi phạm quy định.

- Giáo viên công lập không được tổ chức dạy thêm, học thêm

Điều này làm cho giáo viên công lập chỉ có thể đi dạy cho các trung tâm mà không được tự tổ chức, trong khi bản thân có điều kiện mở lớp tại nhà. Nếu địa phương không có trung tâm dạy thêm thì có nghĩa giáo viên công lập hoàn toàn không thể làm thêm bằng chính nghề của mình. Một số giáo viên muốn tổ chức dạy thêm đã phải nhờ người không hưởng lương từ cơ sở công lập hoặc thậm chí tình nguyện ra khỏi công lập để tổ chức dạy thêm.

- Học phí học thêm trong nhà trường

Việc học thêm trong nhà trường có rất nhiều mức học phí khá tuỳ tiện và rất khác nhau ở các trường, các địa phương. Chính vì vậy, ngày 25/6/2013, UBND TP Hà Nội đã phải ra Quyết định số: 22/2013/QĐ-UBND ban hành "Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố Hà Nội". Trong đó quy định cụ thể mức học phí và cách chi tiền thu từ dạy thêm, học thêm trong nhà trường:

Quy định mức học phí học thêm trong trường tại Hà NộiQuy định mức học phí học thêm trong trường tại Hà Nội

Theo đó: Tỷ lệ chi: 70% chi thù lao giáo viên trực tiếp giảng dạy; 15% chi công tác quản lý dạy thêm học thêm của nhà trường; 15% hỗ trợ chi tiền điện, nước, vệ sinh và sửa chữa cơ sở vật chất phục vụ dạy thêm, học thêm.

- Dạy thêm, học thêm nảy sinh do chất lượng giáo viên

Ở thời điểm hiện nay, trình độ giáo viên, phương pháp và kĩ năng sư phạm của giáo viên thực sự là không đồng đều, chưa nói còn có sự chênh lệch rất lớn, rất rõ rệt. Đây là một nguyên nhân quan trọng tạo ra hiện tượng dạy thêm, học thêm. Dù có bỏ các kỳ thi đi chăng nữa thì nhu cầu của phụ huynh luôn muốn con được học với các thầy cô có năng lực giảng dạy tốt. Bởi vậy khi chất lượng giáo viên không được nâng cao, đồng đều thì tình trạng dạy thêm, học thêm chắc chắn không chấm dứt.

- Dạy thêm, học thêm do thay đổi hình thức thi hoặc tuyển sinh

Mỗi lần thay đổi hình thức thi dù là cải tiến hay hơn cũng sẽ tạo ra tâm lý cần học thêm khi mà nhiều giáo viên cũng chưa theo kịp sự thay đổi. Bởi vậy sự thay đổi cần có quy trình và phải làm công tác bồi dưỡng giáo viên, thông báo phụ huynh trước một thời gian để đủ chuẩn bị. Từ xét tuyển chuyển sang có kiểm tra đánh giá cũng là yếu tố tạo ra nhu cầu học thêm. Bởi vậy cần thận trọng để xem xét là chỉ những đơn vị nào mới được phép tổ chức thêm kiểm tra đánh giá.

- Dạy thêm, học thêm cũng là một nhu cầu thực tế và chính đáng

Với thầy cô, khi cuộc sống dựa vào tiền lương đang khó khăn thì việc làm chính đáng và hợp nhất để có thu nhập thêm chính là dạy thêm. Một thời chúng ta đã chứng kiến giáo viên cầm mẹt đi bán thuốc lá, cuốn thuốc lá, may gia công,... để kiếm sống khi mà nhu cầu học thêm chưa cao. Đây cũng là nỗi buồn cho những thầy cô dạy các bộ môn mà xã hội không có nhu cầu học thêm.

Với học sinh, khi kiến thức còn chưa đủ hoặc là tốt hơn nữa thì nhu cầu học thêm hoàn toàn chính đáng. Trừ những trường hợp bị ép học thêm hoặc đi học thêm do phụ huynh "nể" hoặc "sợ" giáo viên cần phải chấn chỉnh thì việc học thêm cần được khuyến khích, còn hơn để học sinh lao vào những trò chơi ảnh hưởng tới tâm sinh lý cũng như vấn đề đạo đức.

- Tiêu cực nào cần lưu ý?

+ Phụ huynh chạy đua thành tích, kỳ vọng quá lớn vào con và tạo áp lực bắt con phải học thêm.

+ Giáo viên dạy trên lớp cắt xén chương trình, bằng nhiều cách ép học sinh phải đi học mình hoặc lách luật đổi chéo học sinh cho giáo viên khác. Trong đó, đặc biệt phải kể đến hành vi dạy trước hoặc tiết lộ bài kiểm tra trên lớp cho học sinh học thêm mình gây mất công bằng và bức xúc cho phụ huynh.

+ Việc tổ chức các lớp học thêm trong trường nhằm dạy trước chương trình trái với quy định của Bộ GD&ĐT.

+ Việc tổ chức các lớp học thêm trong trường cho những đơn vị hoặc cá nhân vào dạy mà chương trình cũng như năng lực chưa được cấp phép của đơn vị quản lý giáo dục cấp trên.

Hy vọng trong lần chỉnh sửa này, Bộ GD&&ĐT sẽ ban hành một quy định thực tế và cụ thể hơn để phát huy tính tích cực của dạy thêm, học thêm đồng thời chấm dứt hẳn những tiêu cực trong việc này.

+ Cơ sở vật chất tổ chức dạy thêm, học thêm không đảm bảo theo quy định nên dẫn tới ảnh hưởng tới chất lượng giảng dạy, học tập cũng như sức khoẻ của học sinh.

+ Các đơn vị quản lý dạy thêm, học thêm dùng các biện pháp thô bạo không cần thiết khi phát hiện các lớp học thêm trái quy định.

+ Cấm chặt trong trường nhưng buông lỏng ngoài trường nên số lượng học sinh tiểu học, dù học ngày 2 buổi vẫn rất nhiều em đi học thêm vào buổi tối và chủ nhật.

BigSchool (Tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc:

Bạn hãy Đăng nhập để gửi ý kiến của mình.

Đề thi mới nhất

Toán học & kết nối tuần 3

Môn Toán học - Lớp 8

Tống Phước Hiển

143 lượt thi

Toán học & kết nối tuần 3

Môn Toán học - Lớp 9

Tống Phước Hiển

103 lượt thi

Toán học & kết nối tuần 3

Môn Toán học - Lớp 6

Tống Phước Hiển

127 lượt thi

Toán học & kết nối tuần 3

Môn Toán học - Lớp 7

Tống Phước Hiển

96 lượt thi

Bài kiểm tra cuối kì II (Cuối năm)

Môn Toán học - Lớp 5

xtoan78

63 lượt thi

Xem thêm

Bài giảng mới nhất

Ghi số tự nhiên

Ghi số tự nhiên

Nguyễn Sáng

Toán học - Lớp 6

Xem thêm