Trả lời về dạy học 2 buổi/ngày lớp 1 CTGDPT 2018 từ thắc mắc của phụ huynh

  • 01/09/2020 | 20:46 GMT+7
  • 11.352 lượt xem

Chúng tôi nhận được một số ý kiến của phụ huynh hỏi về thời khoá biểu học tập của học sinh lớp 1 khi trường tổ chức dạy học 2 buổi/ ngày. Căn cứ vào những văn bản quy định của Bộ GD&ĐT xin trả lời chung để phụ huynh đối chiếu với thực tế.

Xin đưa ra một trong các ý kiến của phụ huynh
Ý kiến phụ huynh Ý kiến phụ huynh
Những căn cứ pháp lý để xem xét vấn đề này 

Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông ban hành theo Thông tư số 32/2018/TT - BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (CTGDPT 2018), ngày 26/8/2019 Bộ GDĐT đã ban hành Công văn số 3866/BGDĐT-GDTH  hướng dẫn chuẩn bị tổ chức dạy học đối với lớp 1 năm học 2020 – 2021. Công văn số 3866/BGDĐT- GDTH đã quy định thời lượng, nội dung giáo dục, tổ chức hoạt động cho học sinh sau giờ học chính thức trong ngày đối với lớp 1 thực hiện CTGDPT 2018 như sau:

- Về thời lượng dạy học: Tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, mỗi ngày bố trí không quá 7 tiết học, mỗi tiết 35 phút; tối thiểu là 9 buổi/tuần với 32 tiết/tuần.

- Về nội dung giáo dục:

+ Các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc quy định tại CTGDPT 2018 (gọi chung là các môn học bắt buộc): Tiếng Việt, Toán, Đạo đức, Tự nhiên và Xã hội, Giáo dục thể chất, Nghệ thuật (Âm nhạc, Mỹ thuật), Hoạt động trải nghiệm.

+ Các môn học tự chọn: Tiếng dân tộc thiểu số, Ngoại ngữ 1

+ Các hoạt động củng cố để hoàn thành nội dung học tập theo mục tiêu, yêu cầu của CTGDPT 2018 và bồi dưỡng, phát triển năng lực, phẩm chất cho học sinh.

+ Các hoạt động giáo dục đáp ứng nhu cầu, sở thích, năng khiếu của học sinh; các hoạt động tìm hiểu tự nhiên, xã hội, văn hóa, lịch sử, truyền thống của địa phương...(gọi chung là các hoạt động giáo dục khác).

- Về tổ chức hoạt động cho học sinh sau giờ học chính thức trong ngày:

+ Hoạt động sau giờ học chính thức trong ngày là hoạt động theo nhu cầu, sở thích của học sinh trong khoảng thời gian từ sau giờ học chính thức cho đến thời điểm được cha mẹ học sinh đón về nhà.

+ Căn cứ vào nhu cầu, sở thích của học sinh, có thể tổ chức các hoạt động dưới hình thức sinh hoạt câu lạc bộ hoặc sử dụng cơ sở vật chất của nhà trường (thư viện, sân chơi, bãi tập, nhà đa năng...) tạo điều kiện để học sinh vui chơi, giải trí sau giờ học chính thức trong ngày.

+ Việc tổ chức hoạt động sau giờ học chính thức trong ngày dưới hình thức sinh hoạt câu lạc bộ được thực hiện trên cơ sở thống nhất, tự nguyện của học sinh, cha mẹ học sinh và được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Việc tổ chức các hoạt động này phải được xây dựng kế hoạch, phân công trách nhiệm cụ thể với yêu cầu bảo đảm an toàn, hiệu quả, theo đúng mục tiêu đã đề ra.

Đề nghị nhà trường thực hiện đúng theo quy định của Công văn 3866/BGDĐT-GDTH về thời lượng dạy học và về tổ chức hoạt động cho học sinh sau giờ học chính thức trong ngày./.

Các bạn có thể tải công văn 3866/BGDĐT - GDTH tại đây.

 

Ý kiến bạn đọc:

Bạn hãy Đăng nhập để gửi ý kiến của mình.

Đề thi mới nhất

Toán học & kết nối tuần 3

Môn Toán học - Lớp 8

Tống Phước Hiển

149 lượt thi

Toán học & kết nối tuần 3

Môn Toán học - Lớp 9

Tống Phước Hiển

108 lượt thi

Toán học & kết nối tuần 3

Môn Toán học - Lớp 6

Tống Phước Hiển

129 lượt thi

Toán học & kết nối tuần 3

Môn Toán học - Lớp 7

Tống Phước Hiển

113 lượt thi

Bài kiểm tra cuối kì II (Cuối năm)

Môn Toán học - Lớp 5

xtoan78

83 lượt thi

Xem thêm

Bài giảng mới nhất

Ghi số tự nhiên

Ghi số tự nhiên

Nguyễn Sáng

Toán học - Lớp 6

Xem thêm