Tình hình thẩm định sách giáo khoa lớp 2 sử dụng từ năm học 2021 - 2022

  • 06/11/2020 | 18:11 GMT+7
  • 4.529 lượt xem

Bộ GD&ĐT vừa có thông báo về việc tổ chức thẩm định đợt 2 sách giáo khoa lớp 2 của các tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa theo Chương trình giáo dục phổ thông mới. Hồ sơ gửi thẩm định từ ngày 15/11 đến hết ngày 30/11/2020.

Tình hình thẩm định sách giáo khoa lớp 2 sử dụng từ năm học 2021 - 2022
Thông báo về nộp hồ sơ thẩm định sách giáo khoa lớp 2 đợt 2Thông báo về nộp hồ sơ thẩm định sách giáo khoa lớp 2 đợt 2

Ở lần thẩm định đầu tiên, Bộ GD&ĐT đã nhận được hồ sơ đề nghị của 4 nhà xuất bản, gồm: Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam, Nhà Xuất bản Đại học sư phạm, Nhà Xuất bản Đại học Sư phạm TPHCM, Nhà Xuất bản Đại học quốc gia TPHCM.

Có 33 bản mẫu sách giáo khoa của 9 môn học, hoạt động giáo dục lớp 2 được gửi đề nghị thẩm định, trong đó môn Toán có 4 bản mẫu, môn tiếng Anh có 8 bản, các môn còn lại gồm: Tiếng Việt, Đạo đức, Tự nhiên-Xã hội, Giáo dục thể chất, Âm nhạc, Mỹ thuật, Hoạt động trải nghiệm mỗi môn có 3 bản mẫu.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ phát biểu tại Hội nghị thẩm định SGK lớp 2 ngày 18/8/2020Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ phát biểu tại Hội nghị thẩm định SGK lớp 2 ngày 18/8/2020
Liên quan đến công tác thẩm định theo Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ, qua thực tế thực hiện việc thẩm định SGK lớp 1 thực hiện theo các quy định tại Thông tư số 33/2017/TT-BGD&ĐT ban hành quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa SGK; tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân biên soạn SGK; tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quốc gia thẩm định SGK và những vướng mắc cần được bổ sung hoàn thiện, Bộ GD&ĐT đã ban hành Thông tư số 23/2020/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa SGK; tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân biên soạn SGK. Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định SGK theo Thông tư số 33/2017/TT để khắc phục một số vướng mắc liên quan đến thẩm định SGK lớp 2, lớp 6.

Bộ GD&ĐT cho biết, sẽ thực hiện ba điều chỉnh quan trọng trong công tác thẩm định sách giáo khoa. Cụ thể:

- Thứ nhất, kiểm soát chặt chẽ quá trình thực nghiệm SGK. Trước đây, các nhà xuất bản phối hợp với tác giả chủ động tổ chức việc thực nghiệm thì tới đây sẽ có sự tham gia chỉ đạo, phối hợp của Bộ GD&ĐT.

- Thứ hai, trước khi gửi lên Bộ GD& ĐT để thẩm định, các nhà xuất bản phải tổ chức thẩm định sơ bộ tại đơn vị để đánh giá, rà soát chất lượng SGK nhằm nâng cao chất lượng bản mẫu.

- Thứ ba, Bộ sẽ mở rộng thêm đối tượng góp ý cho bản mẫu SGK, có thể bằng cách đăng mạng bản PDF bản mẫu SGK để xin ý kiến góp ý, nắm bắt thông tin trên diện rộng, đa chiều từ giáo viên, cán bộ quản lý, các nhà khoa học và người dân.

Bộ GD&ĐT tiếp nhận hồ sơ để tổ chức thẩm định sách giáo khoa nhiều nhất hai đợt trong một năm; trong mỗi đợt thẩm định, một bản mẫu sách giáo khoa được thẩm định nhiều nhất hai vòng, mỗi vòng 5 ngày.

Trường hợp bản mẫu sách giáo khoa được Hội đồng đánh giá "Đạt nhưng cần sửa chữa" tại vòng thẩm định thứ nhất thì đơn vị tổ chức thẩm định trình Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tạo văn bản thông báo cho đơn vị đề nghị thẩm định sách giáo khoa thực hiện việc chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ gửi Bộ đề nghị thẩm định lại theo quy định.

Thời gian chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ tối đa là 30 ngày, tính từ ngày ban hành thông báo kết qua thẩm định của đơn vị tổ chức thẩm định.

Trường hợp bản mẫu sách giáo khoa được Hội đồng đánh giá "Không đạt" tại vòng thẩm định thứ nhất, "Không đạt" hoặc "Đạt nhưng cần sửa chữa" tại vòng thẩm định thứ hai thì đơn vị tổ chức thẩm định thông báo kết quả thẩm định cho đơn vị đề nghị thẩm định sách giáo khoa.

Nếu tổ chức, cá nhân có nguyện vọng tiếp tục biên soạn cách giáo khoa thì bản mẫu sách giáo khoa phải được xây dựng lại để tổ chức thẩm định, như thẩm định lần đầu; nghĩa là phải nộp lại hồ sơ để thẩm định đợt 2.

Sau khi hoàn thành khâu thẩm định, các bản mẫu sách giáo khoa đáp ứng yêu cầu sẽ được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt để các địa phương lựa chọn, sử dụng từ năm học 2021-2022 ở các trường tiểu học trên cả nước.

BigSchool: Được biết sau đợt thẩm định thứ nhất cả 3 bản mẫu sách giáo khoa Tiếng Việt 2 đều không đạt. Các nhà xuất bản có thể yêu cầu nhóm tác giả các bản mẫu này sửa chữa các yêu cầu không đạt mà hội đồng thẩm định quốc gia chỉ ra để nộp thẩm định đợt 2 trước ngày 15/11/2020.

Ý kiến bạn đọc:

Bạn hãy Đăng nhập để gửi ý kiến của mình.

Đề thi mới nhất

Toán học & kết nối tuần 3

Môn Toán học - Lớp 8

Tống Phước Hiển

149 lượt thi

Toán học & kết nối tuần 3

Môn Toán học - Lớp 9

Tống Phước Hiển

104 lượt thi

Toán học & kết nối tuần 3

Môn Toán học - Lớp 6

Tống Phước Hiển

129 lượt thi

Toán học & kết nối tuần 3

Môn Toán học - Lớp 7

Tống Phước Hiển

113 lượt thi

Bài kiểm tra cuối kì II (Cuối năm)

Môn Toán học - Lớp 5

xtoan78

83 lượt thi

Xem thêm

Bài giảng mới nhất

Ghi số tự nhiên

Ghi số tự nhiên

Nguyễn Sáng

Toán học - Lớp 6

Xem thêm