Tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa và các vấn đề liên quan tới sách giáo khoa mới

  • 17/05/2018 | 04:42 GMT+7
  • 9.159 lượt xem

Sau đúng 6 tháng kể từ khi công bố Dự thảo, Bộ GD&ĐT đã ban hành Thông tư về quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa (SGK); tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân biên soạn SGK; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định SGK.

Tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa và các vấn đề liên quan tới sách giáo khoa mới
Thông tư 33/2017/TT-BGDĐTThông tư 33/2017/TT-BGDĐT

Xin chia sẻ với các bạn một số nội dung thường được quan tâm:

TIÊU CHUẨN, QUY TRÌNH BIÊN SOẠN, CHỈNH SỬA SÁCH GIÁO KHOA

Tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa và các vấn đề liên quan tới sách giáo khoa mới
Tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa và các vấn đề liên quan tới sách giáo khoa mới

TIÊU CHUẨN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN BIÊN SOẠN SÁCH GIÁO KHOA

Tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa và các vấn đề liên quan tới sách giáo khoa mới
HỘI ĐỒNG QUỐC GIA THẨM ĐỊNH VÀ QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH

Tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa và các vấn đề liên quan tới sách giáo khoa mới
Tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa và các vấn đề liên quan tới sách giáo khoa mới
Tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa và các vấn đề liên quan tới sách giáo khoa mới
Tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa và các vấn đề liên quan tới sách giáo khoa mới
Tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa và các vấn đề liên quan tới sách giáo khoa mới

Các bạn có thể tải toàn bộ Thông tư để xem chi tiết thêm các vấn đề liên quan khác.

 

 

Tệp tin liên quan:

Thông tư 33/2017/TT-BGDĐT

Ý kiến bạn đọc:

Bạn hãy Đăng nhập để gửi ý kiến của mình.