THPT Quốc gia: tới 18 giờ ngày 19/4/2017

  • 20/04/2017 | 07:45 GMT+7         1.062 lượt xem

Tính tới 18 giờ ngày 19/4/2017, thống kê cả nước có 842.490 thí sinh ĐKDT; có 629.788 (74.75%) thí sinh ĐKXT và 71.896 (8.53%) thí sinh tự do.

Trong đó, cụ thể tỷ lệ chọn bài thi KHTN là 317.817(37.72%); tỷ lệ thí sinh chọn bài thi KHXH là 411.562(48.85%); số thí sinh chọn cả hai bài thi là 69.911 (8.3%).

Hiện theo thống kê, đang có 592.043 học sinh ĐKXT được nhập lên hệ thống, đạt 94.01% so với số ĐKXT. Trong đó NV1: 592.043 (100%); NV2: 514.760(86.95%); NV3: 415.849(70.24%); NV4: 299.404(50.57%); NV5: 205.865(34.77%) và nguyện vọng còn lại là 354.238(59.83%).

Đã có 40 tỉnh/Thành phố hoàn tất đăng ký. Theo báo cáo, hệ thống vận hành trôi chảy, ổn định, không tắc nghẽn, không bất thường. Các tỉnh đều cam kết hoàn thành ĐKDT, ĐKXT theo đúng kế hoạch tổ chức thi THPT quốc gia.

Trung tâm Truyền thông giáo dục

Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo