Thông báo các đơn vị tổ chức thi, cấp chứng chỉ và mẫu chứng chỉ

  • 13/05/2020 | 06:56 GMT+7
  • 3.413 lượt xem

Để tránh tình trạng một số đơn vị tuy không được phép tổ chức thi, cấp chứng chỉ vẫn triển khai tổ chức thi làm thiệt hại cho người thi và nhận chứng chỉ không có giá trị, Bộ GD&ĐT đã công khai danh sách các đơn vị được cấp phép thực hiện.

Các đơn vị được tổ chức thi và cấp chứng chỉ

Thông báo các đơn vị tổ chức thi, cấp chứng chỉ và mẫu chứng chỉ
Thông báo các đơn vị tổ chức thi, cấp chứng chỉ và mẫu chứng chỉ
Thông báo các đơn vị tổ chức thi, cấp chứng chỉ và mẫu chứng chỉ
Thông báo các đơn vị tổ chức thi, cấp chứng chỉ và mẫu chứng chỉ
Thông báo các đơn vị tổ chức thi, cấp chứng chỉ và mẫu chứng chỉ
Thông báo các đơn vị tổ chức thi, cấp chứng chỉ và mẫu chứng chỉ
Một số mẫu chứng chỉ 

Thông báo các đơn vị tổ chức thi, cấp chứng chỉ và mẫu chứng chỉ
Thông báo các đơn vị tổ chức thi, cấp chứng chỉ và mẫu chứng chỉ
Thông báo các đơn vị tổ chức thi, cấp chứng chỉ và mẫu chứng chỉ

Ngoài các chứng chỉ trên còn một số chứng chỉ khác, các bạn tải công văn để xem thêm.

Tệp tin liên quan:

Công văn 691/TB - QLCL

Ý kiến bạn đọc:

Bạn hãy Đăng nhập để gửi ý kiến của mình.