Hướng dẫn


Hướng dẫn tạo đề thi

Mỗi thầy cô trên BigSchool đều có thể cho phép học sinh của mình tham gia thi, kiểm tra trực tuyến bằng những đề thi mình đã tạo. Hệ thống sẽ giúp thầy cô chấm điểm và thông báo kết quả đến cho học sinh ngay sau khi hoàn thành bài thi.