Hướng dẫn


Hướng dẫn in đề thi thử THPT Quốc gia từ BigSchool

Nhận thấy, việc tổ chức xây dựng đề thi thử THPT quốc gia 2018 ở nhiều trường THPT gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là vấn đề chất lượng đề thi, ma trận đề thi, số lượng đề thi, BigSchool sẽ hỗ trợ các trường THPT như sau

Hướng dẫn tạo đề thi

Mỗi thầy cô trên BigSchool đều có thể cho phép học sinh của mình tham gia thi, kiểm tra trực tuyến bằng những đề thi mình đã tạo. Hệ thống sẽ giúp thầy cô chấm điểm và thông báo kết quả đến cho học sinh ngay sau khi hoàn thành bài thi.