Tập trung tăng cường năng lực cho các trường đại học sư phạm chủ chốt

  • 11/12/2018 | 02:15 GMT+7
  • 1.434 lượt xem

Đây là chương trình ETEP do Ngân hàng Thế giới tài trợ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục chương trình đầu tư tại Quyết định số 956/QĐ-TTg. Ngày 10/12/2018, Bộ GD&ĐT tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2018, định hướng hoạt động năm 2019.

Chương trình ETEP "Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông". Các trường đại học sư phạm (ĐHSP) chủ chốt gồm: ĐHSP Hà Nội, ĐHSP Hà Nội 2, ĐHSP - ĐH Thái Nguyên, ĐH Vinh, ĐHSP - ĐH Huế, ĐHSP - ĐH Đà Nẵng, ĐHSP TP. Hồ Chí Minh và Học viện Quản lý Giáo dục. 
Quang cảnh Hội nghịQuang cảnh Hội nghị
Báo cáo tại Hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Dũng, Giám đốc Chương trình ETEP cho biết, mục tiêu cốt lõi của chương trình là bồi dưỡng thường xuyên, phát triển năng lực cho đội ngũ giáo viên và cán bộ cơ sở giáo dục phổ thông (GDPT) bằng một mạng lưới hỗ trợ giáo viên và cán bộ cơ sở GDPT tự bồi dưỡng. Hình thức bồi dưỡng được đổi mới, đó là ứng dụng CNTT, thông qua hệ thống hệ thống quản lý, bồi dưỡng trực tuyến (LMS-TEMIS), bồi dưỡng thường xuyên, liên tục, ngay tại chỗ.

Sau khi hoàn thiện các chương trình bồi dưỡng thường xuyên và hệ thống LMS-TEMIS, Chương trình ETEP sẽ tổ chức các khóa bồi dưỡng phát triển chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên phổ thông cốt cán, cán bộ quản lý cơ sở GDPT cốt cán, giảng viên sư phạm, giảng viên quản lý giáo dục chủ chốt.

Cụ thể, sẽ có khoảng 28.000 giáo viên phổ thông cốt cán, 4.000 cán bộ quản lý cơ sở GDPT cốt cán sẽ được tập huấn, bồi dưỡng. Đội ngũ cốt cán này cùng với các chuyên gia của 8 trường sư phạm chủ chốt sẽ hỗ trợ việc tự bồi dưỡng cho khoảng 800.000 giáo viên phổ thông và 70.000 cán bộ quản lý cơ sở GDPT thông qua mạng, qua hệ thống LMS-TEMIS.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ cho biết, thời gian qua, Ban quản lý Chương trình ETEP đã phối hợp với Cục Nhà giáo và Cán bộ Quản lý Giáo dục cùng chuyên gia của trường ĐH Giáo dục (ĐHQG Hà Nội), Học viện Quản lý Giáo dục hoàn thành xây dựng chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở GDPT và chuẩn hiệu trưởng cơ sở GDPT.
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ phát biểu tại Hội nghịThứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ phát biểu tại Hội nghị
Bộ GD&ĐT cũng đã ban hành Thông tư quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở GDPT và Thông tư quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở GDPT, đồng thời tổ chức triển khai tới 63 tỉnh thành, làm lan toả tinh thần của 2 Thông tư nói trên trong thực tiễn.

Thứ trưởng nhấn mạnh, đội ngũ nhà giáo - những người trực tiếp tạo nên chất lượng giáo dục - đóng vai trò quyết định cho thành công của công cuộc đổi mới giáo dục và đào tạo. Vì thế, nâng cao năng lực, bồi dưỡng thường xuyên chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ, sự sẵn sàng đổi mới của đội ngũ này góp phần quan trọng xây dựng một nền giáo dục mở.

Theo Thứ trưởng, thực hiện thành công Chương trình ETEP sẽ góp phần quan trọng để thực hiện tốt Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, chuyển một nền giáo dục nặng về truyền thụ kiến thức sang một nền giáo dục phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực học sinh.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Thứ trưởng đề nghị, Chương trình ETEP phối hợp chặt chẽ với Cục Công nghệ thông tin (Bộ GD&ĐT) đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện hệ thống LMS-TEMIS; phối hợp với các trường sư phạm chủ chốt xây dựng quy trình lựa chọn giảng viên chủ chốt, hoàn tất việc lựa chọn các module bồi dưỡng cho đội ngũ cốt cán và các chương trình bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở GDPT.

Trung tâm Truyền thông Giáo dục

Nguồn: Bộ GD&ĐT

BigSchool: Trước đó, ngày 8/12/2018 tại buổi bế mạc Khóa tập huấn Triển khai thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT ban hành Chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông và Thông tư số 20/2018/ TT-BGDĐT ban hành Chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông tại Đà Nẵng - do Cục Nhà giáo & cán bộ quản lý giáo dục và Chương trình ETEP tổ chức, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ lưu ý các Sở, Phòng GD&ĐT cần làm tốt công tác tuyên truyền nội dung các thông tư và tăng cường kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện đánh giá theo chuẩn, không tạo áp lực và phát sinh thủ tục khi đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên.
Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ chỉ đạo: "Chỉ triển khai thực hiện đánh giá theo chuẩn khi đảm bảo rằng, tất cả GV&CBQLGD nhận thức đầy đủ về chuẩn"Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ chỉ đạo: "Chỉ triển khai thực hiện đánh giá theo chuẩn khi đảm bảo rằng, tất cả GV&CBQLGD nhận thức đầy đủ về chuẩn" 
Việc sử dụng các minh chứng trong đánh giá chuẩn không nặng về hồ sơ, sổ sách, không đặt ra thêm những minh chứng phức tạp mà linh hoạt, ứng dụng công nghệ thông tin trong lưu trữ minh chứng. Đồng thời, cần báo cáo/trao đổi với Bộ GD và ĐT, (thông qua Cục Nhà giáo và Cán bộ Quản lý Giáo dục) những vướng mắc, khó khăn để có sự hỗ trợ kịp thời, đảm bảo triển khai hiệu quả và đồng bộ trên phạm vi toàn quốc, báo cáo kết quả theo đúng các qui định trong các thông tư.

Ý kiến bạn đọc:

Bạn hãy Đăng nhập để gửi ý kiến của mình.