Tin mới

Tài liệu hướng dẫn ra đề môn Tiếng Việt theo TT 22 (Phần II)

Tiếp theo phần I của tài liệu hướng dẫn ra đề môn Tiếng Việt theo TT 22, BigSchool xin chia sẻ với các thầy cô phần II của tài liệu về việc hướng dẫn ra đề kiểm tra lớp 2 và 3. Mọi chia sẻ vui lòng ghi rõ nguồn bigschool.vn

Mọi chia sẻ vui lòng ghi rõ nguồn bigschool.vn. Các phần khác:

Phần I: https://bigschool.vn/tai-lieu-huong-dan-ra-de-mon-tieng-viet-theo-tt-22-phan-i
Phần III: https://bigschool.vn/tai-lieu-huong-dan-ra-de-mon-tieng-viet-theo-tt-22-phan-iii

 

Tài liệu hướng dẫn ra đề môn Tiếng Việt theo TT 22 (Phần II)

Tài liệu hướng dẫn ra đề môn Tiếng Việt theo TT 22 (Phần II)

Tài liệu hướng dẫn ra đề môn Tiếng Việt theo TT 22 (Phần II)

Tài liệu hướng dẫn ra đề môn Tiếng Việt theo TT 22 (Phần II)

Tài liệu hướng dẫn ra đề môn Tiếng Việt theo TT 22 (Phần II)

Tài liệu hướng dẫn ra đề môn Tiếng Việt theo TT 22 (Phần II)

Tài liệu hướng dẫn ra đề môn Tiếng Việt theo TT 22 (Phần II)

  Các bạn có thể tải xuống toàn bộ bài viết tại đây.

Ý kiến bạn đọc
Bạn hãy Đăng nhập để gửi ý kiến của mình.