Tin mới

Tài liệu hướng dẫn ra đề môn Tiếng Việt theo TT 22 (phần I)

Nhằm giúp các thầy cô giáo viên Tiểu học dễ dàng hơn trong việc ra đề môn Tiếng Việt theo TT 22, BigSchool xin chia sẻ với các thầy cô tài liệu sau. Tài liệu được chia làm 3 kì, kì I sẽ cung cấp lí thuyết chung và hướng dẫn kiểm tra học kì II lớp 1.

Mọi chia sẻ vui lòng ghi rõ nguồn bigschool.vn. Các phần tiếp theo:

Phần II: https://bigschool.vn/tai-lieu-huong-dan-ra-de-mon-tieng-viet-theo-tt-22-phan-ii
Phần III: https://bigschool.vn/tai-lieu-huong-dan-ra-de-mon-tieng-viet-theo-tt-22-phan-iii

Tài liệu hướng dẫn ra đề môn Tiếng Việt theo TT 22 (phần I)

Tài liệu hướng dẫn ra đề môn Tiếng Việt theo TT 22 (phần I)

Tài liệu hướng dẫn ra đề môn Tiếng Việt theo TT 22 (phần I)

Tài liệu hướng dẫn ra đề môn Tiếng Việt theo TT 22 (phần I)

Tài liệu hướng dẫn ra đề môn Tiếng Việt theo TT 22 (phần I)

Tài liệu hướng dẫn ra đề môn Tiếng Việt theo TT 22 (phần I)

Tài liệu hướng dẫn ra đề môn Tiếng Việt theo TT 22 (phần I)

Tài liệu hướng dẫn ra đề môn Tiếng Việt theo TT 22 (phần I)

Tài liệu hướng dẫn ra đề môn Tiếng Việt theo TT 22 (phần I)

Tài liệu hướng dẫn ra đề môn Tiếng Việt theo TT 22 (phần I)

Tài liệu hướng dẫn ra đề môn Tiếng Việt theo TT 22 (phần I)

 Các bạn có thể tải xuống toàn bộ bài viết tại đây.

Ý kiến bạn đọc
Bạn hãy Đăng nhập để gửi ý kiến của mình.