Tải các đề thi môn Tổ hợp Khoa học Tự nhiên của Bộ GD-ĐT

  • 23/06/2017 | 05:26 GMT+7
  • 17.832 lượt xem

Ngay sau khi các sĩ tử hoàn thành 3 môn thành phần của môn Tổ hợp Khoa học Tự nhiên, Bộ GD-ĐT đã công bố tất cả các mã đề thi của 3 môn thành phần. Các bạn có thể tải về để tham khảo. BigSchool sẽ cập nhật các nhận xét cùng hướng dẫn giải các câu khó.

 

Đề thi môn Vật lý THPT Quốc gia 2017

>> Đề môn vật lý, mã 201

>> Đề môn vật lý, mã 202

>> Đề môn vật lý, mã 203

>> Đề môn vật lý, mã 204

>> Đề môn vật lý, mã 205

>> Đề môn vật lý, mã 206

>> Đề môn vật lý, mã 207

>> Đề môn vật lý, mã 208

>> Đề môn vật lý, mã 209

>> Đề môn vật lý, mã 210

>> Đề môn vật lý, mã 211

>> Đề môn vật lý, mã 212

>> Đề môn vật lý, mã 213

>> Đề môn vật lý, mã 214

>> Đề môn vật lý, mã 215

>> Đề môn vật lý, mã 216

>> Đề môn vật lý, mã 217

>> Đề môn vật lý, mã 218

>> Đề môn vật lý, mã 219

>> Đề môn vật lý, mã 220

>> Đề môn vật lý, mã 221

>> Đề môn vật lý, mã 222

>> Đề môn vật lý, mã 223

>> Đề môn vật lý, mã 224

Đề thi môn Sinh học THPT Quốc gia 2017

>> Đề môn sinh, mã 201

>> Đề môn sinh, mã 202

>> Đề môn sinh, mã 203

>> Đề môn sinh, mã 204

>> Đề môn sinh, mã 205

>> Đề môn sinh, mã 206

>> Đề môn sinh, mã 207

>> Đề môn sinh, mã 208

>> Đề môn sinh, mã 209

>> Đề môn sinh, mã 210

>> Đề môn sinh, mã 211

>> Đề môn sinh, mã 212

>> Đề môn sinh, mã 213

>> Đề môn sinh, mã 214

>> Đề môn sinh, mã 215

>> Đề môn sinh, mã 216

>> Đề môn sinh, mã 217

>> Đề môn sinh, mã 218

>> Đề môn sinh, mã 219

>> Đề môn sinh, mã 220

>> Đề môn sinh, mã 221

>> Đề môn sinh, mã 222

>> Đề môn sinh, mã 223

>> Đề môn sinh, mã 224

Đề thi môn Hoá học THPT Quốc gia 2017

>> Đề môn hóa, mã 201

>> Đề môn hóa, mã 202

>> Đề môn hóa, mã 203

>> Đề môn hóa, mã 204

>> Đề môn hóa, mã 205

>> Đề môn hóa, mã 206

>> Đề môn hóa, mã 207

>> Đề môn hóa, mã 208

>> Đề môn hóa, mã 209

>> Đề môn hóa, mã 210

>> Đề môn hóa, mã 211

>> Đề môn hóa, mã 212

>> Đề môn hóa, mã 213

>> Đề môn hóa, mã 214

>> Đề môn hóa, mã 215

>> Đề môn hóa, mã 216

>> Đề môn hóa, mã 217

>> Đề môn hóa, mã 218

>> Đề môn hóa, mã 219

>> Đề môn hóa, mã 220

>> Đề môn hóa, mã 221

>> Đề môn hóa, mã 222

>> Đề môn hóa, mã 223

>> Đề môn hóa, mã 224

Đang tiếp tục cập nhật.

Ý kiến bạn đọc:

Bạn hãy Đăng nhập để gửi ý kiến của mình.