Sửa đổi, bổ sung Quy chế thi THPT quốc gia và xét tốt nghiệp THPT

  • 23/03/2019 | 23:17 GMT+7
  • 3.888 lượt xem

Quy chế thi THPT QG và xét công nhận tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 04/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Nội dung thi và Hội đồng thi, tổ chức thi

Sửa đổi, bổ sung Quy chế thi THPT quốc gia và xét tốt nghiệp THPTSửa đổi, bổ sung Quy chế thi THPT quốc gia và xét tốt nghiệp THPT
Sửa đổi, bổ sung Quy chế thi THPT quốc gia và xét tốt nghiệp THPT
Sửa đổi, bổ sung Quy chế thi THPT quốc gia và xét tốt nghiệp THPT
Ra đề thi 
Sửa đổi, bổ sung Quy chế thi THPT quốc gia và xét tốt nghiệp THPT
Sửa đổi, bổ sung Quy chế thi THPT quốc gia và xét tốt nghiệp THPT
Bảo mật, bàn giao đề thi và bảo vệ bài thi
Sửa đổi, bổ sung Quy chế thi THPT quốc gia và xét tốt nghiệp THPT
Sửa đổi, bổ sung Quy chế thi THPT quốc gia và xét tốt nghiệp THPT
Chấm thi trắc nghiệm
Sửa đổi, bổ sung Quy chế thi THPT quốc gia và xét tốt nghiệp THPT
Sửa đổi, bổ sung Quy chế thi THPT quốc gia và xét tốt nghiệp THPT
Sửa đổi, bổ sung Quy chế thi THPT quốc gia và xét tốt nghiệp THPTSửa đổi, bổ sung Quy chế thi THPT quốc gia và xét tốt nghiệp THPT
Sửa đổi, bổ sung Quy chế thi THPT quốc gia và xét tốt nghiệp THPT
Điểm xét tốt nghiệp THPT
Sửa đổi, bổ sung Quy chế thi THPT quốc gia và xét tốt nghiệp THPT
Các vấn đề khác xin các bạn tải toàn bộ văn bản để xem thêm.


Ý kiến bạn đọc:

Bạn hãy Đăng nhập để gửi ý kiến của mình.