Sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ GD&ĐT đi vào cuộc sống

  • 01/09/2020 | 08:32 GMT+7
  • 1.622 lượt xem

Trong 2 ngày (27, 28/8) Đảng bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự Đại hội có gần 200 đại biểu (21 đại biểu đương nhiên, 176 đại biểu bầu tại đại hội đảng bộ, chi bộ trực thuộc).

Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo

Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ GDĐT lần thứ VII nhằm tổng kết việc thực hiện các nhiệm vụ của Đảng bộ, nhiệm kỳ 2015-2020; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025. Theo dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội, một trong những kết quả nổi bật của nhiệm kỳ qua là công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Chính phủ.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hộiĐoàn Chủ tịch điều hành Đại hội
Theo đó, Đảng ủy Bộ GDĐT phối hợp với Ban Cán sự đảng Bộ GDĐT đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng, các đơn vị và cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội, các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT, đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Bộ GDĐT đã cụ thể hóa thành 9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 5 nhóm giải pháp cơ bản của ngành, góp phần thực hiện mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Nhiệm kỳ vừa qua, Đảng ủy Bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng, đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Trong đó một số kết quả nổi bật như: hệ thống giáo dục quốc dân từng bước được củng cố và sắp xếp lại; hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đã thể chế hóa quan điểm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo của Đảng và Nhà nước, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn để phát triển và hội nhập quốc tế.

Giáo dục mầm non đạt chuẩn phổ cập cho trẻ 5 tuổi; chất lượng giáo dục phổ thông có chuyển biến tốt cả về đại trà và mũi nhọn; phổ cập giáo dục tiểu học và trung học được duy trì; quản trị đại học có chuyển biến tích cực, chất lượng được nâng cao; đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục tăng về số lượng và nâng cao về chất lượng; công tác quản lý giáo dục từng bước được đổi mới, coi trọng quản lý chất lượng; bước đầu thực hiện tốt chủ trương đẩy mạnh quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình của các cơ sở giáo dục.
Các đại biểu biểu quyết tại Đại hộiCác đại biểu biểu quyết tại Đại hội
Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Bộ GDĐT sẽ tiếp tục tăng cường công tác xây dựng đảng về chính trị tư tưởng, đạo đức; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của của tổ chức đảng; lãnh đạo và phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Bộ và các đơn vị đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, phương pháp công tác, lề lối làm việc, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác xây dựng đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Trong nhiệm kỳ, phấn đấu có 100% đảng viên, cán bộ, công chức và người lao động của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Đảng bộ Bộ được học tập và 100% đảng bộ, chi bộ trực thuộc xây dựng chương trình hành động thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Hằng năm có ít nhất 95% đảng bộ, chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có ít nhất 50% đảng bộ, chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh; 20% tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu và có ít nhất 90% đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

100% chi bộ nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức cách mạng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với điều kiện mới và truyền thống văn hóa của dân tộc. 100%  cấp  ủy xây dựng hoàn thiện và ban hành quy chế phối hợp công tác giữa đảng ủy, chi ủy với lãnh đạo cơ quan, đơn vị và tổ chức đoàn thể.

"Nhìn cả nhiệm kỳ sẽ thấy sự thay đổi lớn"

Phát biểu tại Đại hội, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ GDĐT nhấn mạnh, nếu nhìn từng năm có thể không thấy rõ nét nhưng nhìn cả nhiệm kỳ sẽ thấy sự thay đổi lớn. Theo Bộ trưởng, 5 năm qua, toàn ngành đã đạt được nhiều kết quả tích cực, khắc phục được nhiều hạn chế, tạo đà để phát triển bền vững - kết quả đó có vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Bộ và các cấp ủy trực thuộc.
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ phát biểu tại Đại hộiBộ trưởng Phùng Xuân Nhạ phát biểu tại Đại hội
Nhìn nhận về những việc cụ thể đã làm được, Bộ trưởng cho rằng, công tác xây dựng đảng đã có nhiều đổi mới theo hướng tích cực, công tác tổ chức cán bộ đạt được nhiều kết quả nổi bật, đặc biệt trong thực hiện tinh gọn bộ máy, sắp xếp cán bộ một cách căn cơ. Bộ GDĐT là một trong 2 Bộ không còn phòng trong vụ và là một trong những Bộ tiên phong sắp xếp theo hướng tinh gọn. Ngoài ra, còn có sự thay đổi rõ nét trong công tác sinh hoạt, lề lối làm việc.

Nhận định khó khăn trước mắt vẫn còn, trong đó những hệ lụy của dịch bệnh Covid-19 còn tác động tới ngành, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đề nghị Đảng ủy Bộ GDĐT tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, bám sát diễn biến của đất nước, thực tế của ngành, dự báo trước tình hình để xây dựng phương hướng, mục tiêu phù hợp với thực tiễn, tạo sự đồng điệu với thực tiễn.

Trong đó, công tác quán triệt các Nghị quyết của Đảng cần gắn chặt chẽ, sâu sắc hơn nữa với hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ để Nghị quyết phát huy hiệu lực, hiệu quả trong thực tiễn của đơn vị.
Các đại biểu bỏ phiếu tại Đại hộiCác đại biểu bỏ phiếu tại Đại hội
Công tác cán bộ về cơ bản chuyển biến tốt, nhưng công tác đánh giá, sắp xếp cán bộ theo đề án vị trí việc cần được làm thực chất hơn nữa, đảm bảo trung thực, khách quan hơn nữa, tránh cào bằng.

Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các chi, đảng bộ trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Công tác phối hợp giữa Đảng ủy Bộ với Ban Cán sự Đảng cần chặt chẽ hơn nữa, để thực sự cộng hưởng trong thực hiện nhiệm vụ.

Sớm đưa Nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống

Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ GDĐT lần thứ VII đã tiến hành bầu Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Kết quả, Đại hội đã lựa chọn được 27 đồng chí  tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ, có tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm và chịu trách nhiệm vào Ban chấp Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội cũng tiến hành lấy phiếu tín nhiệm nhân sự Bí thư Đảng ủy Bộ đối với đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng, Bí thư Đảng ủy Bộ GDĐT. Kết quả, với 187/188 phiếu tín nhiệm, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng đã trúng cử chức Bí thư Đảng ủy Bộ GDĐT nhiệm kỳ 2020-2025.
Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ GDĐT (nhiệm kỳ 2020-2025) ra mắt Đại hộiBan Chấp hành Đảng bộ Bộ GDĐT (nhiệm kỳ 2020-2025) ra mắt Đại hội
Đại hội cũng đã bầu 5 đồng chí đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết tham gia Đoàn đại biểu đại diện cho Đảng bộ đi dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng khẳng định, Đại hội lần thứ VII Đảng bộ Bộ GDĐT đã thành công tốt đẹp. Đây là niềm vui, là nguồn cổ vũ lớn, thể hiện ý chí, quyết tâm và tinh thần đoàn kết, thống nhất của Đảng bộ trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Theo Thứ trưởng, sau Đại hội, nhiệm vụ đặt ra cho các cấp ủy là nhanh chóng quán triệt Nghị quyết Đại hội đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Đảng bộ; mỗi cấp ủy phải xây dựng chương trình hành động cụ thể, thiết thực, phù hợp với đơn vị và yêu cầu của thực tiễn để đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống.

"Nhiệm kỳ 2015-2020 đã khép lại, một nhiệm kỳ mới chính thức bắt đầu với những thuận lợi và khó khăn, thách thức mới. Nhận thức rõ trọng trách của mình, Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 xin hứa tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, không ngừng rèn luyện, nâng cao năng lực, trình độ, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, phát huy trí tuệ, đem hết sức mình cùng toàn Đảng bộ và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ đã được Đại hội xác định", Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng, Bí thư Đảng ủy Bộ GDĐT khẳng định.

Trung tâm Truyền thông Giáo dục

Ý kiến bạn đọc:

Bạn hãy Đăng nhập để gửi ý kiến của mình.

Đề thi mới nhất

Toán học & kết nối tuần 3

Môn Toán học - Lớp 8

Tống Phước Hiển

141 lượt thi

Toán học & kết nối tuần 3

Môn Toán học - Lớp 9

Tống Phước Hiển

102 lượt thi

Toán học & kết nối tuần 3

Môn Toán học - Lớp 6

Tống Phước Hiển

127 lượt thi

Toán học & kết nối tuần 3

Môn Toán học - Lớp 7

Tống Phước Hiển

95 lượt thi

Bài kiểm tra cuối kì II (Cuối năm)

Môn Toán học - Lớp 5

xtoan78

61 lượt thi

Xem thêm

Bài giảng mới nhất

Ghi số tự nhiên

Ghi số tự nhiên

Nguyễn Sáng

Toán học - Lớp 6

Xem thêm