Sau sáng 11/5/2019, thầy Nguyễn Xuân Khang: "Và con tim đã vui trở lại!"

  • 11/05/2019 | 18:30 GMT+7
  • 6.327 lượt xem

Tại Hội thảo ngày 8/5/2019, sau 2 tuần trăn trở mất ngủ, thầy Nguyễn Xuân Khang đã bật khóc khi góp ý Dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi. Thậm chí còn "lạy Trời, lạy Phật cho các trường tư thục được bình an" và nếu không sẽ... nhảy cầu Thăng Long.

Quang cảnh cuộc trao đổi Quang cảnh cuộc trao đổi

Sáng ngày 11/5/2019, Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội (VH, GD, TTN&NĐ) đã mời khá nhiều nhà đầu tư sáng lập các trường ngoài công lập tới toạ đàm trao đổi sâu hơn cùng đại diện Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội, Bộ GD&ĐT. GS Phan Thanh Bình, Chủ nhiệm Uỷ ban chủ trì buổi toạ đàm.

Bước vào phòng họp, Chủ nhiệm Phan Thanh Bình đi một vòng bắt tay từng nhà đầu tư và các đại biểu tới dự.

GS Phan Thanh Bình chia sẻ mở đầu cuộc trao đổiGS Phan Thanh Bình chia sẻ mở đầu cuộc trao đổi
Mở đầu, cuộc trao đổi GS Phan Thanh Bình chia sẻ về tại sao phải sửa đổi Luật Giáo dục và mục tiêu của việc sửa đổi Luật Giáo dục lần này để mọi người có một cách nhìn tổng quan trước khi bàn cụ thể tới các điều cụ thể của Dự thảo. Dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi lần này đã trình Quốc hội lần đầu vào tháng 5/2018, lần hai vào tháng 10/2018 và công bố Dự thảo để các tổ chức, cá nhân tiếp tục góp ý.
Xem video tại đây.

GS Bình cho rằng: các bức xúc ở Hội thảo ngày 8/5/2019 có thể xuất phát từ những điểm hiểu lầm hoặc chưa bao quát đầy đủ các điều ở bản Dự thảo.

Xuất phát điểm của sự bức xúc

Thầy Nguyễn Xuân Khang cùng một số Nhà đầu tưThầy Nguyễn Xuân Khang cùng một số Nhà đầu tư
Ngay tại cuộc trao đổi, chúng tôi nhận được các bản tham luận mà các đại biểu đã phát biểu tại Hội thảo ngày 8/5/2019, có những bản ghi là "góp ý" nhưng cũng có bản ghi là "kiến nghị" gửi Bộ GD&ĐT, Uỷ ban VH, GD, TTN, NĐ của Quốc hội. Đặc biệt có bản Kiến nghị có chữ ký của đại diện các trường: Marie Curie Hà Nội, THPT Đinh Tiên Hoàng, THCS&THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Cầu Giấy, THCS &THPT Nguyễn Siêu, THCS & THPT Lô - mô - nô - xốp, THPT Bình Minh, Tiểu học Đoàn Thị Điểm, THPT Kinh Đô, THPT Marie Curie Hải Phòng, THCS & THPT Lương Thế Vinh, THPT Đông Đô Hà Nội, ngoài ra thầy Nguyễn Xuân Khang có bản kiến nghị riêng. Tiêu đề của các bản kiến nghị đều giống nhau:"Bảo vệ quyền sở hữu và quyền điều hành của nhà đầu tư với trường tư thục trong dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi". Những điều trong Dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi được nêu ra phân tích bao gồm:
1. Khoản 3 Điều 56:

3. Hội đồng trường của trường tư thục và tư thục hoạt động không vì lợi nhuận là tổ chức quản trị, đại diện cho nhà đầu tư và các bên có lợi ích liên quan. Thành viên của hội đồng trường bao gồm:

a) Đối với trường tư thục, bao gồm đại diện nhà đầu tư, thành viên trong và ngoài trường do hội nghị nhà đầu tư bầu, quyết định theo tỷ lệ vốn góp;

b) Đối với trường tư thục hoạt động không vì lợi nhuận, bao gồm đại diện nhà đầu tư do các nhà đầu tư bầu, quyết định theo tỷ lệ vốn góp; thành viên trong và ngoài trường;

Thành viên trong trường gồm có các thành viên đương nhiên là bí thư cấp ủy, chủ tịch công đoàn, đại diện ban chấp hành đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là người học của trường (nếu có), hiệu trưởng; thành viên bầu là đại diện giáo viên và người lao động do hội nghị toàn thể hoặc hội nghị đại biểu của trường bầu;

Thành viên ngoài trường là đại diện lãnh đạo nhà quản lý, nhà giáo dục, doanh nhân, cựu học sinh do hội nghị toàn thể hoặc hội nghị đại biểu của trường bầu;

c) Số lượng và cơ cấu thành viên hội đồng trường tư thục và trường tư thục hoạt động không vì lợi nhuận được quy định cụ thể trong quy chế tổ chức và hoạt động của trường.
Thầy Nguyễn Xuân Khang được mời phát biểu đầu tiênThầy Nguyễn Xuân Khang được mời phát biểu đầu tiên
Các kiến nghị cho rằng:
- Một Hội đồng trường như thế không thể đại diện cho quyền sở hữu trường, có quyền quyết định những vấn đề về tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản, quy hoạch và phương hướng đầu tư phát triển của trường tư thục thay cho Hội đồng quản trị theo Điều 53 Luật Giáo dục hiện hành. Thông tư 13/2011/TT - BGDĐT ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của trưởng tiểu học, THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục đã quy định rõ vai trò của nhà đầu tư hoàn toàn phù hợp với thực tế. Đề nghị giữ nguyên quy định về Hội đồng Quản trị trường tư thục trong Điều 53 Luật Giáo dục hiện hành thay cho Khoản 3 Điều 56 của Dự thảo (Đại diện 11 trường nói trên).
- Điều đó có nghĩa Hội đồng trường không phải Hội đồng Quản trị. Nếu theo Điều 56 của Dự thảo thì Hội đồng Quản trị của trường tư thục bị loại ra khỏi sân chơi (Thầy Nguyễn Xuân Khang).
Xin xem hoặc tải video ghi ý kiến của thầy Nguyễn Xuân Khang tại đây.

2. Điều 100. Quyền sở hữu tài sản, chuyển nhượng vốn đối với trường dân lập, tư thục

1. Tài sản trường dân lập, tư thục thuộc sở hữu của pháp nhân nhà trường.

Tài sản của trường dân lập, tư thục được Nhà nước bảo hộ theo quy định của pháp luật.

2. Tài sản thuộc sở hữu của trường tư thục được hình thành từ vốn góp của các thành viên, được xác định bằng biên bản góp vốn của các nhà đầu tư và ghi trong điều lệ nhà trường.

Các nhà đầu tư có trách nhiệm chuyển quyền sở hữu phần tài sản góp vốn cho nhà trường theo quy định.

3. Việc chuyển nhượng vốn đối với trường dân lập, tư thục được thực hiện theo quy định của Chính phủ, bảo đảm sự ổn định và phát triển của nhà trường.

Thầy Nguyễn Xuân Khang đặt câu hỏi:
- "Pháp nhân nhà trường" là ai? Liệu đó có phải Nhà đầu tư? Nếu là Nhà đầu tư thì thêm khái niệm mới này làm gì? "Nhà trường" trong câu "Các nhà đầu tư có trách nhiệm chuyển quyền sở hữu phần tài sản góp vốn cho nhà trường theo quy định" là ai? Chả lẽ Nhà đầu tư phải chuyển "tài sản góp vốn" của mình cho một "thế lực" nào đó thay mình đầu tư vào trường!? Nếu "Nhà trường" chính là Nhà đầu tư thì câu này là thừa, vì Nhà đầu tư lại phải chuyển "tài sản góp vốn" cho chính mình! Những điều này làn cho tất cả các Nhà đầu tư chỉ có thể nghĩ đến một điều thảm hại nhất: Bị tước bỏ quyền sở hữu!
Các trường tư thục có kiến nghị chung: thay Điều 100 của Dự thảo bởi Điều 67 Luật Giáo dục hiện hành.

Giải toả các bức xúc như thế nào?

Chủ nhiệm Phan Thanh Bình tập trung nghe các phát biểuChủ nhiệm Phan Thanh Bình tập trung nghe các phát biểu
Chủ nhiệm Phan Thanh Bình giải thích về Khoản 3 Điều 56 của Dự thảo: Đề nghị các nhà đầu tư chỉ quan tâm tâm tới mục 3.a), đó là quy định cho các trường tư thục. Theo đó thì Hội đồng trường "bao gồm đại diện nhà đầu tư, thành viên trong và ngoài trường do hội nghị nhà đầu tư bầu, quyết định theo tỷ lệ vốn góp". Như vậy Nhà đầu tư hoặc những ai góp vốn hoàn toàn quyết định thành phần của Hội đồng trường.
Đoạn ghi sau đây chỉ áp dụng cho mục 3.b):

"Thành viên trong trường gồm có các thành viên đương nhiên là bí thư cấp ủy, chủ tịch công đoàn, đại diện ban chấp hành đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là người học của trường (nếu có), hiệu trưởng; thành viên bầu là đại diện giáo viên và người lao động do hội nghị toàn thể hoặc hội nghị đại biểu của trường bầu;

Thành viên ngoài trường là đại diện lãnh đạo nhà quản lý, nhà giáo dục, doanh nhân, cựu học sinh do hội nghị toàn thể hoặc hội nghị đại biểu của trường bầu;".

Nếu như vậy, các đại biểu đều chỉ ra rằng "dấu chấm phẩy"(;) đặt cuối mục 3.a) chính là nguyên nhân làm cho ai cũng hiểu rằng đoạn ghi dưới mục 3.b) (trích ở trên) là dành cả cho 3.a) và dẫn đến sự bức xúc cho các Nhà đầu tư. Để chuẩn về văn bản thì chỉ cần thay dấu "chấm phẩy" (;) bằng dấu "chấm"(.). 

Ban soạn thảo đã ghi nhận điều này. 
GS Phan Thanh Bình phân tích những băn khoăn của Nhà đầu tưGS Phan Thanh Bình phân tích những băn khoăn của Nhà đầu tư

Nhấn mạnh thêm, GS Phan Thanh Bình lưu ý các Nhà đầu tư đọc kỹ Điều 49 của Dự thảo:

Điều 49. Nhà đầu tư

1. Nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư trong lĩnh vực giáo dục bao gồm:

a) Nhà đầu tư trong nước là cá nhân có quốc tịch Việt Nam, tổ chức kinh tế không có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên;

b) Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài.

2. Nhà đầu tư có trách nhiệm, quyền hạn sau đây:

a) Thông qua kế hoạch phát triển trường theo quy định của pháp luật do hội đồng trường đề xuất;

b) Quyết định tổng vốn góp của nhà đầu tư, dự án đầu tư phát triển trường, việc huy động vốn đầu tư (nếu có); phương án sử dụng phần chênh lệch thu chi hằng năm hoặc phương án xử lý lỗ của trường; thông qua báo cáo tài chính hằng năm;

c) Bầu hoặc cử, miễn nhiệm, bãi nhiệm các thành viên bầu của hội đồng trường;

d) Tổ chức giám sát và đánh giá hoạt động của hội đồng trường;

đ) Quyết định ban hành, sửa đổi, bổ sung quy chế tài chính; thông qua các nội dung liên quan đến tài chính, tài sản trong quy chế tổ chức và hoạt động của trường;

e) Góp vốn đầy đủ, đúng hạn, giám sát việc góp vốn vào trường theo đề án thành lập;

f) Xem xét, xử lý vi phạm gây thiệt hại của hội đồng trường theo quy định của pháp luật, quy chế tổ chức và hoạt động của trường;

g) Quyết định tổ chức lại, giải thể trường theo quy định của pháp luật;

h) Công khai danh sách tổ chức và cá nhân góp vốn đầu tư trên trang thông tin điện tử của trường;

i) Quyền và trách nhiệm khác theo quy định của Luật Đầu tư và các quy định khác của pháp luật có liên quan;

k) Nhà đầu tư thành lập trường hoạt động không vì lợi nhuận được vinh danh về công lao góp vốn đầu tư thành lập, xây dựng và phát triển trường.

3. Nhà đầu tư vào cơ sở giáo dục đại học có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định của Luật Giáo dục đại học, Luật Đầu tư và quy định khác của pháp luật có liên quan.
Các Nhà đầu tư lắng nghe ý kiến giải thíchCác Nhà đầu tư lắng nghe ý kiến giải thích
GS Phan Thanh Bình yêu cầu tô đỏ mục 1.c) của Điều 49 (như chúng tôi đã tô) và phân tích: với mục này thì Hội đồng trường hoàn toàn thuộc quyền quyết định của Nhà đầu tư, không những thế mục 2.i) Điều 49 còn ghi rõ: "Quyền và trách nhiệm khác theo quy định của Luật Đầu tư và các quy định khác của pháp luật có liên quan;". Bởi vậy quyền lợi hay sở hữu của Nhà đầu tư đã được bảo vệ từ các luật khác, chứ không chỉ ở Luật Giáo dục.

Đến đây, thầy Nguyễn Xuân Khang cũng như các Nhà đầu tư cảm thấy như được giải toả hoàn toàn. Tuy nhiên vẫn còn cảm giác "luyến tiếc" khi không còn khái niệm "Hội đồng Quản trị" như Luật Giáo dục hiện hành.

GS Phan Thanh Bình cũng giải thích ý nghĩa của việc tách làm 2 khái niệm "Nhà đầu tư" và "Hội đồng trường" chính là bảo vệ lợi ích lâu dài cho Nhà đầu tư.
Các bạn có thể xem hoặc tải về video ghi trao đổi của GS Phan Thanh Bình, thầy Nguyễn Xuân Khang được giải toả và chia sẻ với các Nhà đầu tư, ý kiến của Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Quốc hội  cuối buổi trao đổi tại đây.

Tham dự cuộc trao đổi, luật sư Nguyễn Kim Dung, trường Đại học Anh Quốc cũng đã giải thích rõ hơn việc sửa đổi một số điều liên quan tới các vấn đề mà các nhà đầu tư chưa rõ (xin xem video tại đây).

Tâm trạng của các Nhà đầu tư sau buổi trao đổi

Không khí sau buổi trao đổi sáng ngày 11/5/2019 khác hẳn với không khí sau Hội thảo ngày 8/5/2019. Tất cả đều vui vẻ, bắt tay, chào nhau thân mật. Có lẽ Nhà đầu tư làm mọi người quan tâm nhất là người đã bật khóc hôm 8/5/2019 và tuyên bố nếu mọi chuyện theo như cách nghĩ của thầy thì mọi người "tìm tôi ở chân cầu Thăng Long". Xin chia sẻ thư điện tử thầy gửi cho chúng tôi để các bạn hiểu tâm trạng của thầy:

Thư thầy Nguyễn Xuân Khang gửi BigSchoolThư thầy Nguyễn Xuân Khang gửi BigSchool
Được biết thầy Nguyễn Xuân Khang cũng gửi tin nhắn tới Chủ nhiệm Phan Thanh Bình:
"Cảm ơn anh Bình!
Kính chúc anh sức khoẻ!
Nguyễn Xuân Khang" 
Xin không bình luận gì thêm, chỉ ngẫm ra một điều: "Thế mới biết soạn Luật đã khó nhưng để người dân hiểu ra cũng không dễ gì."
Các bạn quan tâm kỹ hơn có thể xem (hoặc tải) các video mà chúng tôi ghi được ở cuộc trao đổi sáng ngày 11/5/2019 (hiện đang còn tải lên).

Lê Thống Nhất (lược ghi)

BigSchool: 17h00' ngày 16/5/2019 Đài Tiếng nói Việt Nam phát sóng trực tiếp chương trình "Dòng chảy sự kiện" trên kênh VOV1 với khách mới là TS. Lê Thống Nhất và Thầy Nguyễn Xuân Khang trao đổi với chủ đề "Dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi: Nhà đầu tư liệu có mất quyền sở hữu trường tư?" xin mời các bạn nghe lại tại đây để hiểu rõ thêm vấn đề này.

Ý kiến bạn đọc:

Bạn hãy Đăng nhập để gửi ý kiến của mình.

Đề thi mới nhất

Toán học & kết nối tuần 3

Môn Toán học - Lớp 8

Tống Phước Hiển

131 lượt thi

Toán học & kết nối tuần 3

Môn Toán học - Lớp 9

Tống Phước Hiển

102 lượt thi

Toán học & kết nối tuần 3

Môn Toán học - Lớp 6

Tống Phước Hiển

125 lượt thi

Toán học & kết nối tuần 3

Môn Toán học - Lớp 7

Tống Phước Hiển

94 lượt thi

Bài kiểm tra cuối kì II (Cuối năm)

Môn Toán học - Lớp 5

xtoan78

53 lượt thi

Xem thêm

Bài giảng mới nhất

Ghi số tự nhiên

Ghi số tự nhiên

Nguyễn Sáng

Toán học - Lớp 6

Xem thêm