Rà soát cơ sở vật chất để chuẩn bị thực hiện SGK chương trình giáo dục phổ thông mới

  • 12/01/2018 | 01:25 GMT+7
  • 5.252 lượt xem

Bộ GD&ĐT vừa gửi công văn cho Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị thực hiện một số nội dung rà soát cơ sở vật chất để chuẩn bị thực hiện SGK chương trình giáo dục phổ thông mới.

Công văn gồm các nội dung chính sau đây:
 

1. Rà soát thực trạng và nhu cầu đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị trường học cho giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông

a) Tổ chức rà soát và đánh giá thực trạng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đến từng cơ sở giáo dục và theo các cấp học
 
- Các cơ sở giáo dục rà soát, thống kê số liệu theo các biểu mẫu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kèm theo.
 
- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổng hợp số liệu của từng cấp học theo các biểu mẫu 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 kèm theo.
 
b) Xây dựng báo cáo
 
- Trên cơ sở rà soát thực trạng, các địa phương xác định nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học: Kiên cố hóa; xây dựng, mua sắm bổ sung các hạng mục; cải tạo, sửa chữa để đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình. Từ đó, xác định các mục tiêu, hạng mục ưu tiên thực hiện, khối lượng các loại trang thiết bị mua sắm theo kế hoạch;
 
- Dự kiến nhu cầu vốn đầu tư của các giai đoạn 2017 - 2020 và giai đoạn 2021 - 2025 và theo từng nguồn vốn: Ngân sách địa phương, ngân sách Trung ương hỗ trợ và huy động khác; dự báo khả năng huy động các nguồn vốn đầu tư, cơ chế và chính sách thu hút các nguồn vốn đầu tư cho giáo dục;
 
- Đề xuất phương hướng, giải pháp thực hiện.
 
(Theo đề cương và các biểu mẫu 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 kèm theo).

2. Báo cáo về thực trạng các điểm trường lẻ của cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông

- Khái quát về mạng lưới các điểm trường lẻ trước khi thực hiện dồn ghép; thống kê, tổng hợp số liệu theo biểu mẫu số 17 kèm theo;
 
- Những chủ trương của tỉnh về việc dồn ghép các điểm trường lẻ;
 
- Việc chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện và kết quả đạt được; thống kê, tổng hợp số liệu theo biểu mẫu số 18 kèm theo;
 
- Những giải pháp đã thực hiện mang lại hiệu quả, phù hợp với thực tiễn của địa phương;
 
- Những bài học kinh nghiệm;
 
- Đề xuất, kiến nghị.

(Theo đề cương và các biểu mẫu 17, 18 kèm theo).

Báo cáo kết quả rà soát của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố (theo đề cương và các biểu mẫu 9, 10 ,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18) gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo bằng văn bản và file mềm; số liệu thống kê của các cơ sở giáo dục (theo các biểu mẫu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) gửi file mềm về Cục Cơ sở vật chất, Bộ GD&ĐT trước ngày 15/3/2018.

Các đề cương, mẫu biếu báo cáo có thể tải tại đây.

BigSchool: Cùng ngày Bộ GD&ĐT cũng gửi công văn 64/BGDĐT-CSVC tới các UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc cải tạo và bảo trì cơ sở vật chất trường học đảm bảo an toàn cho học sinh, trong đó nhấn mạnh: Kiên quyết không đưa vào sử dụng các công trình trường, lớp học đã hết niên hạn sử dụng, không đảm bảo an toàn theo quy định khi chưa được cải cạo, sửa chữa, nâng cấp.

Ý kiến bạn đọc:

Bạn hãy Đăng nhập để gửi ý kiến của mình.