Quy định trang phục, ngôn ngữ, hành vi ứng xử trong trường học

  • 24/09/2018 | 23:45 GMT+7
  • 60.866 lượt xem

Bộ GD&ĐT ban hành Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non; Điều lệ trường tiểu học; Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học liên quan tới trang phục, ngôn ngữ, hành vi ứng xử.

Theo Dự thảo thì Điều lệ của các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT quy định cụ thể về trang phục, ngôn ngữ, hành vi ứng xử cho 3 đối tượng:
- Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng
- Giáo viên
- Học sinh
Sau khi ban hành chính thức Thông tư thì các cơ sở giáo dục mầm non (Nhà trẻ, nhóm trẻ; trường, lớp mẫu giáo; trường mầm non), cơ sở giáo dục phổ thông (trường tiểu học, trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học), trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (có người học dưới 16 tuổi) có trách nhiệm:
a) Căn cứ vào quy định tại Điều 1, Điều 2 và Điều 3 Thông tư này, tổ chức bổ sung, hoàn thiện, ban hành bộ quy tắc ứng xử để sử dụng trong cơ sở giáo dục (đối với Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng; giáo viên, nhân viên; người học; cha mẹ học sinh và khách đến trường) phù hợp với chuẩn mực đạo đức và thuần phong mỹ tục, điều kiện văn hóa-xã hội của địa phương, nhà trường;
b) Công khai bộ quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục;
c) Tổ chức thực hiện nghiêm túc bộ quy tắc ứng trong cơ sở giáo dục.
Xin các bạn xem phần sửa đổi bổ sung đối với Điều lệ trường tiểu học:

Quy định trang phục, ngôn ngữ, hành vi ứng xử trong trường học
Quy định trang phục, ngôn ngữ, hành vi ứng xử trong trường học
Quy định trang phục, ngôn ngữ, hành vi ứng xử trong trường học
Các bạn có thể tải toàn bộ dự thảo để xem chi tiết sửa đổi, bổ sung đối với Điều lệ trường mầm non, THCS, THPT.

Mọi thông tin góp ý xin gửi về Vụ Giáo dục Chính trị công tác học sinh, sinh viên, số 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội; hoặc gửi trực tiếp qua email: [email protected] trước ngày 24/11/2018.

 

Ý kiến bạn đọc:

Bạn hãy Đăng nhập để gửi ý kiến của mình.