Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT 2018

  • 10/03/2018 | 02:55 GMT+7
  • 17.154 lượt xem

Ngày 28/02/2018, Bộ GD&ĐT đã ban hành Thông tư số 04/2018/TT-BGDĐT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Thông tư số 04/2018/TT-BGDĐT

Quy chế thi THPT quốc gia  và xét công nhận tốt nghiệp THPT 2018
Quy chế thi THPT quốc gia  và xét công nhận tốt nghiệp THPT 2018
Quy chế thi THPT quốc gia  và xét công nhận tốt nghiệp THPT 2018

Thông tư số 04/2018/TT-BGDĐTThông tư số 04/2018/TT-BGDĐT

Quy chế thi THPT quốc gia  và xét công nhận tốt nghiệp THPT 2018

Căn cứ vào Thông tư trên, chúng tối đã sửa đổi và bổ sung Quy chế năm 2017 để có toàn văn bản Quy chế áp dụng cho năm 2018. Các bạn có thể tải để xem và nghiên cứu chi tiết.

Ý kiến bạn đọc:

Bạn hãy Đăng nhập để gửi ý kiến của mình.