Những thông tin đầu tiên về chọn sách giáo khoa lớp 1 mới

  • 17/05/2020 | 02:38 GMT+7
  • 12.419 lượt xem

Theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT đến ngày 20/5/2020, các Sở GD&ĐT sẽ báo cáo về việc chọn sách giáo khoa lớp 1 mới sử dụng cho năm học 2020 - 2021. Chúng tôi xin chia sẻ những thông tin đầu tiên về việc lựa chọn này.

Nhận xét đầu tiên là tất cả các cuốn sách giáo khoa lớp 1 đã được Bộ GD&ĐT thẩm định đều được đón nhận ở trường tiểu học tuy về số lượng thì có khác nhau. Các cuốn sách giáo khoa đã được thẩm định được xuất bản thông qua 3 nhà xuất bản: Nhà xuất bản Sư phạm Hà Nội, Nhà xuất bản sư phạm TP HCM, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Số lượng bản cụ thể của mỗi cuốn sách mà các trường tiểu học chọn dựa trên dự báo về số học sinh lớp 1 năm học 2020 - 2021, bởi vậy những con số còn có thể thay đổi theo con số thực tế. Những thông tin ban đầu này chưa đầy đủ để có thể đưa ra những nhận xét chính xác bởi vậy đây chỉ là những thông tin tham khảo.

Những cuốn sách giáo khoa lớp 1 mới sẽ tới những tỉnh/thành nào?

Bản thống kê dưới đây dựa trên báo cáo của 15 tỉnh/thành đầu tiên (có tên trong thống kê) chỉ cho biết sự xuất hiện mà chưa nói về số lượng ở các tỉnh/ thành.

Những thông tin đầu tiên về chọn sách giáo khoa lớp 1 mới
Những thông tin đầu tiên về chọn sách giáo khoa lớp 1 mới
Những thông tin đầu tiên về chọn sách giáo khoa lớp 1 mới
Những thông tin đầu tiên về chọn sách giáo khoa lớp 1 mới
Những thông tin đầu tiên về chọn sách giáo khoa lớp 1 mới
Những thông tin đầu tiên về chọn sách giáo khoa lớp 1 mới
Những thông tin đầu tiên về chọn sách giáo khoa lớp 1 mới
Những thông tin đầu tiên về chọn sách giáo khoa lớp 1 mới
Những thông tin đầu tiên về chọn sách giáo khoa lớp 1 mới
Những thông tin đầu tiên về chọn sách giáo khoa lớp 1 mới
Những thông tin đầu tiên về chọn sách giáo khoa lớp 1 mới
Thống kê chi tiết ở một số tỉnh/thành

Trong phần này, chúng tôi sẽ bổ sung liên tục và xin các bạn hãy thường xuyên theo dõi lại để cập nhật.

1. Bến Tre

 Những thông tin đầu tiên về chọn sách giáo khoa lớp 1 mới
Những thông tin đầu tiên về chọn sách giáo khoa lớp 1 mới
Những thông tin đầu tiên về chọn sách giáo khoa lớp 1 mới
Những thông tin đầu tiên về chọn sách giáo khoa lớp 1 mới
2. Tây Ninh 

Những thông tin đầu tiên về chọn sách giáo khoa lớp 1 mới
Những thông tin đầu tiên về chọn sách giáo khoa lớp 1 mới
3. Kiên Giang
Những thông tin đầu tiên về chọn sách giáo khoa lớp 1 mới
Những thông tin đầu tiên về chọn sách giáo khoa lớp 1 mới
4. Lai Châu 

Những thông tin đầu tiên về chọn sách giáo khoa lớp 1 mới
Những thông tin đầu tiên về chọn sách giáo khoa lớp 1 mới
Những thông tin đầu tiên về chọn sách giáo khoa lớp 1 mới
5. Lạng Sơn

Những thông tin đầu tiên về chọn sách giáo khoa lớp 1 mới
Những thông tin đầu tiên về chọn sách giáo khoa lớp 1 mới
6. Phú Yên

Những thông tin đầu tiên về chọn sách giáo khoa lớp 1 mới
7. Quảng Bình 

Những thông tin đầu tiên về chọn sách giáo khoa lớp 1 mới
Những thông tin đầu tiên về chọn sách giáo khoa lớp 1 mới
Những thông tin đầu tiên về chọn sách giáo khoa lớp 1 mới
Những thông tin đầu tiên về chọn sách giáo khoa lớp 1 mới
8. Quảng Ninh

Những thông tin đầu tiên về chọn sách giáo khoa lớp 1 mới
Những thông tin đầu tiên về chọn sách giáo khoa lớp 1 mới
Những thông tin đầu tiên về chọn sách giáo khoa lớp 1 mới
9. Thái Bình

Những thông tin đầu tiên về chọn sách giáo khoa lớp 1 mới
Những thông tin đầu tiên về chọn sách giáo khoa lớp 1 mới
Những thông tin đầu tiên về chọn sách giáo khoa lớp 1 mới
10. Nghệ An

Những thông tin đầu tiên về chọn sách giáo khoa lớp 1 mới
11. Hà Tĩnh 

Những thông tin đầu tiên về chọn sách giáo khoa lớp 1 mới

 (Còn tiếp tục cập nhật).

 

Ý kiến bạn đọc:

Bạn hãy Đăng nhập để gửi ý kiến của mình.