Những quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục

  • 07/04/2018 | 17:02 GMT+7
  • 12.295 lượt xem

Nghị định 40/2011/NĐ-CP của Chính phủ : "Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 49/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục". Xin chia sẻ một số điều để chúng ta cùng lưu ý.

Hành vi không dạy đủ số tiết/không bố trí dạy đủ số tiết/không dạy đủ nội dung (quy ra số tiết)

KHoản 1, Điều 10KHoản 1, Điều 10

Hình vi về đánh giá kết quả người học

Khoản 1, Điều 13Khoản 1, Điều 13

Hành vi sử dụng nhà giáo không đạt chuẩn

Khoản 1, Điều 15Khoản 1, Điều 15

Hành vi hành hạ, ngược đãi người học, xâm phạm nhân phẩm thân thể nhà giáo

Điều 16bĐiều 16b

Hành vi về quản lý hồ sơ người học

Khoản 1, Điều 17Khoản 1, Điều 17

Các bạn có thể tải toàn bộ các Nghị định để biết đầy đủ hơn.

 

 

Ý kiến bạn đọc:

Bạn hãy Đăng nhập để gửi ý kiến của mình.

Đề thi mới nhất

Toán học & kết nối tuần 3

Môn Toán học - Lớp 8

Tống Phước Hiển

68 lượt thi

Toán học & kết nối tuần 3

Môn Toán học - Lớp 9

Tống Phước Hiển

54 lượt thi

Toán học & kết nối tuần 3

Môn Toán học - Lớp 6

Tống Phước Hiển

73 lượt thi

Toán học & kết nối tuần 3

Môn Toán học - Lớp 7

Tống Phước Hiển

73 lượt thi

Xem thêm