Những bài toán có "giả thiết ẩn" và bí quyết giải!

  • 15/05/2017 | 20:37 GMT+7         7.322 lượt xem

Nhà giáo Phan Duy Nghĩa là một thầy dạy toán say mê tìm tòi khai thác và rất tâm huyết chia sẻ với đồng nghiệp. Với bài viết vừa gửi về, thầy muốn trao đổi về những bài toán có lời văn mà có giả thiết không nằm trong bài toán mà lại "ẩn" trong thực tiễn cuộc sống.

Những bài toán có "giả thiết ẩn" và bí quyết giải!

Những bài toán có "giả thiết ẩn" và bí quyết giải!

Những bài toán có "giả thiết ẩn" và bí quyết giải!

Những bài toán có "giả thiết ẩn" và bí quyết giải!

Những bài toán có "giả thiết ẩn" và bí quyết giải!

Nguyên văn bài viết cùng sự trình bày đẹp của thầy Phan Duy Nghĩa gửi tới BigSchoolNguyên văn bài viết cùng sự trình bày đẹp của thầy Phan Duy Nghĩa gửi tới BigSchool