Nhiều hình phạt, kể cả phạt đứng, phạt chép và các luật của cô có phù hợp không?

  • 19/12/2017 | 07:28 GMT+7
  • 55.990 lượt xem

Tập phim "Giáo dục cho tương lai" của chương trình "Thầy cô chúng ta đã thay đổi" với một cô giáo dạy giỏi thì cô có gì phải thay đổi? Học sinh nhận xét về cô ra sao? Kỷ luật nghiêm khắc có phải giúp cô thành công trong giờ dạy không?

Học sinh đã nhận xét và muốn gì về cô Thuý?

Nhiều hình phạt, kể cả phạt đứng, phạt chép và các luật của cô có phù hợp không?

Nhiều hình phạt, kể cả phạt đứng, phạt chép và các luật của cô có phù hợp không?

Nhiều hình phạt, kể cả phạt đứng, phạt chép và các luật của cô có phù hợp không?

Nhiều hình phạt, kể cả phạt đứng, phạt chép và các luật của cô có phù hợp không?

Cô đã nhận ra những điều gì và đã được các cố vấn góp ý như thế nào? Các bạn hãy xem toàn bộ tập phim này tại đây.

Ý kiến bạn đọc:

Bạn hãy Đăng nhập để gửi ý kiến của mình.