Nghỉ phòng dịch Covid - 19: Tự ôn luyện "Các dạng toán về số đo thời gian"

 • 23/02/2020 | 15:13 GMT+7
 • 15.042 lượt xem

Đây là bài thứ 3 mà thầy Phan Duy Nghĩa muốn chia sẻ cùng các em để tự ôn luyện về môn Toán tiểu học. Những dạng toán lần này gắn liền với thực tế đời sống nên rất thú vị. Lần này, thầy còn thêm những câu chuyện mà các em có thể chưa biết.

Nghỉ phòng dịch Covid - 19: Tự ôn luyện "Các dạng toán về số đo thời gian"
Nghỉ phòng dịch Covid - 19: Tự ôn luyện "Các dạng toán về số đo thời gian"
Nghỉ phòng dịch Covid - 19: Tự ôn luyện "Các dạng toán về số đo thời gian"
Nghỉ phòng dịch Covid - 19: Tự ôn luyện "Các dạng toán về số đo thời gian"
Nghỉ phòng dịch Covid - 19: Tự ôn luyện "Các dạng toán về số đo thời gian"
Nghỉ phòng dịch Covid - 19: Tự ôn luyện "Các dạng toán về số đo thời gian"
Nghỉ phòng dịch Covid - 19: Tự ôn luyện "Các dạng toán về số đo thời gian"
Nghỉ phòng dịch Covid - 19: Tự ôn luyện "Các dạng toán về số đo thời gian"
Nghỉ phòng dịch Covid - 19: Tự ôn luyện "Các dạng toán về số đo thời gian"
Nghỉ phòng dịch Covid - 19: Tự ôn luyện "Các dạng toán về số đo thời gian"
Nghỉ phòng dịch Covid - 19: Tự ôn luyện "Các dạng toán về số đo thời gian"
Nghỉ phòng dịch Covid - 19: Tự ôn luyện "Các dạng toán về số đo thời gian"
Nghỉ phòng dịch Covid - 19: Tự ôn luyện "Các dạng toán về số đo thời gian"
Nghỉ phòng dịch Covid - 19: Tự ôn luyện "Các dạng toán về số đo thời gian"
Nghỉ phòng dịch Covid - 19: Tự ôn luyện "Các dạng toán về số đo thời gian"
Nghỉ phòng dịch Covid - 19: Tự ôn luyện "Các dạng toán về số đo thời gian"
Nghỉ phòng dịch Covid - 19: Tự ôn luyện "Các dạng toán về số đo thời gian"
Nghỉ phòng dịch Covid - 19: Tự ôn luyện "Các dạng toán về số đo thời gian"
BigSchool: Các thầy cô có thể tải toàn bộ bộ bài viết để lưu làm tài liệu tham khảo. Rất mong các thầy cô chia sẻ bài viết tới các em học sinh (có thể thông qua phụ huynh). Xn cảm ơn các bạn quan tâm.

Ý kiến bạn đọc:

Bạn hãy Đăng nhập để gửi ý kiến của mình.