Nghị định mới của Chính phủ về giáo dục có hiệu lực từ 15/11/2018

  • 04/11/2018 | 14:09 GMT+7
  • 13.004 lượt xem

Nghị định 127/2018/NĐ - CP sẽ có hiệu lực từ ngày 15/11/2018 thay thế cho Nghị định 115/2010/NĐ - CP Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ GD&ĐT, các Bộ, UBND và Chủ tịch UBND các cấp, Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT.

Nghị định mới của Chính phủ về giáo dục có hiệu lực từ 15/11/2018
Nghị định mới của Chính phủ về giáo dục có hiệu lực từ 15/11/2018
Nghị định mới của Chính phủ về giáo dục có hiệu lực từ 15/11/2018
Nghị định mới của Chính phủ về giáo dục có hiệu lực từ 15/11/2018
Nghị định mới của Chính phủ về giáo dục có hiệu lực từ 15/11/2018
Nghị định mới của Chính phủ về giáo dục có hiệu lực từ 15/11/2018
Nghị định mới của Chính phủ về giáo dục có hiệu lực từ 15/11/2018
Nghị định mới của Chính phủ về giáo dục có hiệu lực từ 15/11/2018
Nghị định mới của Chính phủ về giáo dục có hiệu lực từ 15/11/2018
Nghị định mới của Chính phủ về giáo dục có hiệu lực từ 15/11/2018
Nghị định mới của Chính phủ về giáo dục có hiệu lực từ 15/11/2018
Nghị định mới của Chính phủ về giáo dục có hiệu lực từ 15/11/2018
Nghị định mới của Chính phủ về giáo dục có hiệu lực từ 15/11/2018
Nghị định mới của Chính phủ về giáo dục có hiệu lực từ 15/11/2018
Nghị định mới của Chính phủ về giáo dục có hiệu lực từ 15/11/2018

Ý kiến bạn đọc:

Bạn hãy Đăng nhập để gửi ý kiến của mình.