Luật Giáo dục sửa đổi quy định những điều gì về nhà giáo?

Ngày 8/11/2018 Quốc hội đã có phiên thảo luận tổ về Luật Giáo dục sửa đổi. Bộ GD&ĐT cũng đã công bố Dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi để cộng đồng góp ý hết ngày 29/12/2018. Mời các thầy cô xem những điều quy định về nhà giáo để biết và góp ý.

Điều 68. Nhiệm vụ của nhà giáo

Nhà giáo có những nhiệm vụ sau đây:

 1. Giáo dục, giảng dạy theo mục tiêu, nguyên lý giáo dục, thực hiện đầy đủ và có chất lượng chương trình giáo dục.
 2. Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, các quy định của pháp luật và điều lệ nhà trường.
 3. Giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự của nhà giáo; tôn trọng nhân cách của người học, đối xử công bằng với người học, bảo vệ các quyền, lợi ích chính đáng của người học.
 4. Không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy, nêu gương tốt cho người học.
 5. Các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 69. Quyền của nhà giáo

Nhà giáo có những quyền sau đây:

 1. Được giảng dạy theo chuyên môn đào tạo.
 2. Được đào tạo nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.
 3. Được hợp đồng thỉnh giảng và nghiên cứu khoa học tại các trường, cơ sở giáo dục khác và cơ sở nghiên cứu khoa học với điều kiện bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ ở nơi mình công tác.
 4. Được bảo vệ nhân phẩm, danh dự.
 5. Được nghỉ hè theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và các ngày nghỉ khác theo quy định của pháp luật.
 6. Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

Điều 70. Thỉnh giảng

 1. Thỉnh giảng là việc một cơ sở giáo dục mời người có đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 66 của Luật này đến giảng dạy. Người được cơ sở giáo dục mời giảng dạy được gọi là giáo viên thỉnh giảng hoặc giảng viên thỉnh giảng.
 2. Giáo viên, giảng viên thỉnh giảng phải thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 68 của Luật này. Giáo viên, giảng viên thỉnh giảng là công chức, viên chức phải bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ ở nơi mình công tác.
 3. Khuyến khích việc mời nhà giáo, nhà khoa học trong nước, nhà khoa học là người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài đến giảng dạy tại các cơ sở giáo dục theo chế độ thỉnh giảng.

Điều 71. Các hành vi nhà giáo không được làm

Nhà giáo không được có các hành vi sau đây:

 1. Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể của người học.
 2. Gian lận trong tuyển sinh, thi cử, cố ý đánh giá sai kết quả học tập, rèn luyện của người học.
 3. Xuyên tạc nội dung giáo dục.
 4. Ép buộc học sinh học thêm để thu tiền.

 Điều 72. Trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo

 1. Trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo được quy định như sau: 
  a) Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm đối với giáo viên mầm non; có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm đối với giáo viên tiểu học;
  b) Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm hoặc có bằng tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học cơ sở;
  c) Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm hoặc có bằng tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học phổ thông;
  d) Có bằng thạc sĩ đối với nhà giáo giảng dạy trình độ đại học; có bằng tiến sĩ với nhà giáo giảng dạy, hướng dẫn luận văn thạc sĩ, hướng dẫn luận án tiến sĩ.
 2. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp ở trung ương theo thẩm quyền quy định về việc bồi dưỡng, sử dụng nhà giáo chưa đạt trình độ chuẩn.

Điều 73. Bồi dưỡng đạt chuẩn nhà giáo

Nhà nước có chính sách để nhà giáo được đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao trình độ và đạt chuẩn nhà giáo. Nhà giáo được cử đi học nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ được hưởng lương và phụ cấp theo quy định của Chính phủ.

Các cơ sở giáo dục có trách nhiệm tạo điều kiện để nhà giáo được đào tạo, bồi dưỡng đạt chuẩn theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 74. Cơ sở giáo dục thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục

 1. Cơ sở giáo dục thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo bao gồm trường sư phạm, cơ sở giáo dục có khoa sư phạm, cơ sở giáo dục được phép đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo.
 2. Trường sư phạm do Nhà nước thành lập để đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dụ Trường sư phạm được ưu tiên trong việc tuyển dụng nhà giáo, bố trí cán bộ quản lý, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, ký túc xá và bảo đảm kinh phí đào tạo. Trường sư phạm có trường thực hành hoặc cơ sở thực hành.
 3. Cơ sở giáo dục thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục bao gồm cơ sở giáo dục đại học có khoa quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục được phép đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục.
 4. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với người chưa qua bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm muốn trở thành nhà giáo; về bồi dưỡng và nâng cao trình độ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục; về điều kiện và cho phép các cơ sở giáo dục được tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục.

Điều 75. Ngày Nhà giáo Việt Nam

Ngày 20 tháng 11 hàng năm là ngày Nhà giáo Việt Nam.

Điều 76. Tiền lương

Nhà giáo được ưu tiên sắp xếp thang, bậc lương và phụ cấp phù hợp với lao động của nghề nghiệp theo quy định của Chính phủ.

Điều 77. Chính sách đối với nhà giáo công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

 1. Nhà giáo công tác tại trường chuyên, trường năng khiếu, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường dự bị đại học, trường, lớp dành cho người khuyết tật, trường giáo dưỡng hoặc các trường chuyên biệt khác được hưởng chế độ phụ cấp và các chính sách ưu đãi theo quy định của Chính phủ.
 2. Nhà giáo công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được Ủy ban nhân dân các cấp tạo điều kiện về chỗ ở, được hưởng chế độ phụ cấp và các chính sách ưu đãi theo quy định của Chính phủ.
 3. Nhà nước có chính sách khuyến khích và ưu đãi nhà giáo đến công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; tổ chức cho nhà giáo công tác ở vùng dân tộc thiểu số được học tiếng dân tộc thiểu số để nâng cao chất lượng dạy và học.

 Các bạn có thể tải toàn văn Dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi để xem và góp ý.

Ý kiến bạn đọc: (1)

Hùng Lê Văn Tôi đề nghị chỉ có một chương trình sách giáo khoa chung cho cả nước ( nếu nhiều chương trình thì chắc chắn đất nước sẽ "loạn", còn việc in ấn và phát hành thì cho đấu thầu mở rộng. Nhân đây tôi đề nghị đưa vào Luật sửa đổi về Đánh giá Người dạy: Theo tôi để đánh giá người dạy không có chuẩn nào bằng chuẩn: Lấy sản phẩm người học để đánh giá giáo viên trong các cấp học kể cả bậc Đại học. Muốn làm được điều này thì trước tiên phải sửa đổi Luật GD, dành 60% là chất lượng sản phẩm người học còn 40% còn lại dành cho các tiêu chí khác. Để đánh giá chính xác người dạy thì phải có một quy trình: Đầu năm khảo sát chất lượng người học và bàn giao; giữa học kỳ II khảo sát người học để đánh giá người dạy( Để công bằng không thiên vị, Đề thi Sở GD ... ra đề; coi thi đổi chéo trường; chấm thi 2 đến 3 vòng;chấm xong trả lại bài thi cho người được đánh giá kiểm tra phản hồi... nếu làm được điều này, tôi tin rằng GD Việt Nam sẽ phát triển vững chắc, lợi ích nhóm sẽ được huỷ diệt…

· Trả lời · · 3 năm trước
Bạn hãy Đăng nhập để gửi ý kiến của mình.

Đề thi mới nhất

Toán học & kết nối tuần 3

Môn Toán học - Lớp 8

Tống Phước Hiển

146 lượt thi

Toán học & kết nối tuần 3

Môn Toán học - Lớp 9

Tống Phước Hiển

104 lượt thi

Toán học & kết nối tuần 3

Môn Toán học - Lớp 6

Tống Phước Hiển

127 lượt thi

Toán học & kết nối tuần 3

Môn Toán học - Lớp 7

Tống Phước Hiển

97 lượt thi

Bài kiểm tra cuối kì II (Cuối năm)

Môn Toán học - Lớp 5

xtoan78

82 lượt thi

Xem thêm

Bài giảng mới nhất

Ghi số tự nhiên

Ghi số tự nhiên

Nguyễn Sáng

Toán học - Lớp 6

Xem thêm