Tin mới

Ít nhất 10 trường tiểu học huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh dừng VNEN

Hương Sơn là huyện thực hiện nghiêm túc và có kết quả sớm nhất theo tinh thần công văn 4885/UBND-KGVX của UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo về việc triển khai tiếp tục hay dừng VNEN tại các trường tiểu học trên địa bàn.

Công văn 4885/UBND - KGVX của UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo: 

Với các trường tiểu học đang triển khai VNEN, sau khi đủ các điều kiện về cơ sở vật chất và sĩ số không quá 30 em sẽ tổ chức Hội nghị lãnh đạo, giáo viên của trường và Hội nghị phụ huynh để bỏ phiếu kín lấy ý kiến.

Nếu trường tiểu học nào có số phiếu đề nghị tiếp tục triển khai ở cả 2 Hội nghị đạt tỷ lệ 2/3 thì UBND các huyện, thành phố, thị xã báo cáo Sở GD-ĐT để tiếp tục triểm khai VNEN.

UBND huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh đã có quyết định 2520/QĐ-UBND ngày 4/8/2017 thành lập Ban chỉ đạo rà soát, đánh giá kết quả áp dụng mô hình trường học mới VNEN.

Tin đầu tiên từ 10 trường tiểu học đã tổ chức Hội nghị phụ huynh để bỏ phiếu kín thì tỷ lệ phụ huynh không đồng ý triển khai tiếp tục VNEN như sau:

- Trường tiểu học thị trấn Tây Sơn có 109 /128 phụ huynh, tỷ lệ 85,16%.

- Trường Tiểu học Sơn Tây có 171/184 phụ huynh, tỷ lệ 92,93%.

- Tại trường Tiểu học Sơn Diệm có 70/90 phụ huynh, tỷ lệ 77,78%.

- Tại Tiểu học Sơn Kim 2 có 84/90 phụ huynh, tỷ lệ 93,33%.

- Tại trường tiểu học Sơn Giang có 116/130 phụ huynh, tỷ lệ 89,23%.

- Tại trường Tiểu học thị trấn Phố Châu 304/312 phụ huynh, tỷ lệ 97,4%.

- Tại trường Tiểu học Sơn Ninh 59/63 phụ huynh, tỷ lệ 94%.

- Tiểu học Sơn Châu 117/122 phụ huynh, tỷ lệ 96%.

- Tiểu học Sơn Bằng 54/54 phụ huynh, tỷ lệ 100%.

- Tiểu học Sơn Thủy 88/91 phụ huynh, tỷ lệ 96,7% 

Ông Lê Đức Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn, Phó Trưởng ban chỉ đạo rà soát, đánh giá kết quả áp dụng VNEN cho biết: "Kết quả bỏ phiếu theo Quy chế dân chủ được thực hiện ngày 10/8/2017 ở 10 trường tiểu học trên địa bàn Hương Sơn cho thấy, phụ huynh của 10 trường đã từ chối tiếp tục mô hình THMVNEN vào năm học 2017 - 2018".

Thầy giáo, nhà báo, nhà thơ Lê Duy Vỵ, nguyên Giám đốc TTGDTX Hương SơnThầy giáo, nhà báo, nhà thơ Lê Duy Vỵ, nguyên Giám đốc TTGDTX Hương Sơn

Theo thông tin từ nhà giáo, nhà báo, nhà thơ Lê Duy Vỵ 

BigSchool: Công văn 4885/UBND - KGVX của UBND tỉnh Hà Tĩnh

Ít nhất 10  trường tiểu học huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh dừng VNEN
Công văn 4885/UBND - KGVX của UBND tỉnh Hà TĩnhCông văn 4885/UBND - KGVX của UBND tỉnh Hà Tĩnh

Ý kiến bạn đọc
Bạn hãy Đăng nhập để gửi ý kiến của mình.