Trường Đại học Vinh tuyển sinh đại học hệ chính quy 4.500 chỉ tiêu với 5 phương thức xét tuyển

Trường Đại học Vinh tuyển sinh đại học hệ chính quy 4.500 chỉ tiêu với 5 phương thức xét tuyển

Được thành lập từ năm 1959 với tên gọi Trường Đại học Sư phạm Vinh trải qua hơn 60 năm xây dựng và phát triển, từ một trường đại học sư phạm đến nay Trường đã trở thành một trường đại học đa cấp, đa ngành và đa lĩnh vực trên quê hương Bác.