Hướng dẫn xin vào lớp


Bạn đã tìm được thầy cô phù hợp và muốn xin vào một lớp học của họ? Hãy làm theo các thao tác đơn giản sau:

Trên trang cá nhân của tài khoản học sinh, bạn tìm đến mục "Đang theo học thầy cô" và nhấp chuột vào giáo viên mà bạn muốn xin vào lớp, lúc này hệ thống sẽ đưa bạn đến với trang cá nhân của thầy/cô bạn đã chọn.

Hướng dẫn xin vào lớp

 

Tại phần “Lớp học đã tạo” trên trang cá nhân của thầy/cô, bạn hãy nhấp chuột vào lớp học mà mình muốn xin vào. (Trường hợp thầy cô chưa tạo lớp thì bạn sẽ không thể đăng ký theo lớp học nào, bạn sẽ phải học qua các bài giảng của thầy cô).

Hướng dẫn xin vào lớp

Khi đó, hệ thống sẽ đưa bạn đến với giao diện của lớp học. Tại đây, bạn chọn nút “Xin vào lớp” để gửi nguyện vọng và chờ đợi xét duyệt từ giáo viên.

Hướng dẫn xin vào lớp

Vậy là bạn đã có thể trở thành thành viên của lớp học mà mình mong muốn.

Chúc bạn học tập ngày càng hiệu quả trên hệ thống của chúng tôi!