Hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông.

  • 01/02/2020 | 15:31 GMT+7
  • 6.494 lượt xem

Sau khi lấy ý kiến từ ngày 30/11/2019 đến ngày 30/1/2020 về bản Dự thảo, Bộ GD&ĐT đã chính thức ban hành Thông tư số 01/2020/TT - BGDĐT "Hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông", có hiệu lực từ 15/3/2020.

Hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông.
Hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông.
Hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông.
Hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông.
Hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông.
Hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông.
Thông tư 01/2020/TT - BGDĐT về lựa chọn sách giáo khoa phổ thôngThông tư 01/2020/TT - BGDĐT về lựa chọn sách giáo khoa phổ thông

Ý kiến bạn đọc:

Bạn hãy Đăng nhập để gửi ý kiến của mình.