Hướng dẫn trả lời câu hỏi


Với trường học lớn BigSchool, các giáo viên sẽ thường xuyên nhận được những thắc mắc của học sinh về một bài học hay một nội dung nào đó. Khi học sinh gửi câu hỏi đến bạn, ngay lập tức bạn sẽ nhận được thông báo từ hệ thống.

 Trường hợp 1 : Nếu học sinh gửi câu hỏi tới bạn, hệ thống sẽ ngay lập tức gửi tin nhắn thông báo vào trang cá nhân của bạn. Hãy nhấp chuột vào thông báo để xem chi tiết câu hỏi.

Hướng dẫn trả lời câu hỏi

 

Để trả lời câu hỏi, bạn nhập nội dung tương ứng vào khung “Câu trả lời”. Tại đây, hệ thống đã hỗ trợ bạn các công cụ soạn thảo một cách tối ưu nhất. Bạn có thể gõ các công thức khi nhấp chọn "fx", ngoài ra, bạn còn có thể gắn các tệp tin đính kèm dạng hình ảnh, âm thanh để minh họa cho câu trả lời hoặc sử dụng chính tệp tin ảnh đó để trả lời nếu muốn tiết kiệm thời gian nhập câu trả lời. Sau đó nhấn nút “GỬI TRẢ LỜI” để hoàn thành.

Hướng dẫn trả lời câu hỏi Khi đó nội dung câu trả lời sẽ được hiển thị trên hệ thống, đồng thời trên trang cá nhân của học sinh sẽ có thông báo phản hồi.

Hướng dẫn trả lời câu hỏi

Hướng dẫn trả lời câu hỏi

Trường hợp 2: Nếu bạn muốn trả lời những câu hỏi gửi tới cộng đồng, hãy vào trang Hỏi, chọn câu hỏi mà bạn quan tâm và nhấn nút "Trả lời câu hỏi".

Hướng dẫn trả lời câu hỏi

Lúc này, bạn sẽ xem được nội dung chi tiết của câu hỏi. Để trả lời, bạn thực hiện các thao tác tương tự trường hợp 1.

Hướng dẫn trả lời câu hỏi

 Hướng dẫn trả lời câu hỏi

Hệ thống sẽ gửi thông báo phản hồi tới học sinh ngay sau khi bạn trả lời câu hỏi.

Hướng dẫn trả lời câu hỏi