Hướng dẫn tìm kiếm bài giảng


Trong kho bài giảng đồ sộ của BigSchool, làm thế nào để thầy cô tìm được bài giảng mong muốn? Hãy thực hiện theo các bước sau:

Nhấp chuột vào phần “Học” của trang chủ BigSchool.

 Tại mục “Tìm bài giảng”, thầy cô lần lượt:

  • Chọn lớp
  • Chọn môn
  • Chọn chương hoặc chuyên đề cần học

Sau khi chọn đầy đủ các thông tin, thầy cô nhấp chuột vào “Xem kết quả” để tìm kiếm.

Giao diện mới sẽ xuất hiện danh sách các bài giảng thuộc chương/chuyên đề mà thầy cô đã chọn. Hãy tìm đến bài giảng mà thầy cô quan tâm và nhấp chuột vào “Xem chi tiết”.

Khi đó, màn hình sẽ hiển thị danh sách các bài giảng cùng tên được tạo bởi nhiều giáo viên khác nhau. Thầy cô hãy chọn một bài giảng và nhấp chuột vào “Xem chi tiết”.

Mọi thông tin cơ bản về bài giảng mà thầy cô đã chọn sẽ được hiển thị trên giao diện mới. Nếu muốn xem bài giảng, thầy cô hãy nhấp chuột vào “Vào học” để bắt đầu.