Hướng dẫn thực hiện đánh giá thường xuyên môn Tiếng Anh tiểu học

  • 11/01/2018 | 13:26 GMT+7
  • 17.121 lượt xem

Bài viết chia sẻ với các bạn đã sử dụng một số thông tin, ví dụ trong tài liệu “Hướng dẫn Kiểm tra đánh giá thường xuyên và định kỳ, đánh giá đầu ra môn tiếng Anh tiểu học” do nhóm tác giả của Vụ GDTH, ĐH Ngoại Ngữ - ĐH Huế, và ĐHSP Hà Nội thực hiện.

Kỷ niệm Tập huấn về đánh giá thường xuyên môn Tiếng Anh tiểu học tại Hà NộiKỷ niệm Tập huấn về đánh giá thường xuyên môn Tiếng Anh tiểu học tại Hà Nội

Hướng dẫn thực hiện đánh giá thường xuyên môn Tiếng Anh tiểu học
Hướng dẫn thực hiện đánh giá thường xuyên môn Tiếng Anh tiểu học
Hướng dẫn thực hiện đánh giá thường xuyên môn Tiếng Anh tiểu học
Hướng dẫn thực hiện đánh giá thường xuyên môn Tiếng Anh tiểu học
Hướng dẫn thực hiện đánh giá thường xuyên môn Tiếng Anh tiểu học
Hướng dẫn thực hiện đánh giá thường xuyên môn Tiếng Anh tiểu học
Hướng dẫn thực hiện đánh giá thường xuyên môn Tiếng Anh tiểu học
Hướng dẫn thực hiện đánh giá thường xuyên môn Tiếng Anh tiểu học
Hướng dẫn thực hiện đánh giá thường xuyên môn Tiếng Anh tiểu học
Hướng dẫn thực hiện đánh giá thường xuyên môn Tiếng Anh tiểu học
Hướng dẫn thực hiện đánh giá thường xuyên môn Tiếng Anh tiểu học
Tài liệu "Hướng dẫn thực hiện đánh giá thường xuyên môn Tiếng Anh tiểu học"Tài liệu "Hướng dẫn thực hiện đánh giá thường xuyên môn Tiếng Anh tiểu học"

Trần Nguyễn Phương Thùy (Tổng hợp)

BigSchool: Nhà giáo Trần Nguyễn Phương Thùy, Vụ GDTH là cố vấn môn Tiếng Anh tiểu học của BigSchool.

Nhà giáo Trần Nguyễn Phương Thùy cùng cán bộ môn Tiếng Anh của BigSchoolNhà giáo Trần Nguyễn Phương Thùy cùng cán bộ môn Tiếng Anh của BigSchool

Ý kiến bạn đọc:

Bạn hãy Đăng nhập để gửi ý kiến của mình.