Hướng dẫn thêm học sinh vào lớp học


Thầy cô muốn cùng học sinh của mình trải nghiệm những tính năng ưu việt của lớp học trực tuyến trên BigSchool ? Hãy bắt đầu bằng việc thêm học sinh vào lớp học đã tạo.

Để thêm học sinh vào lớp học thầy cô đã tạo, thầy cô thực hiện các thao tác sau:

Tại giao diện lớp học của thầy cô, thầy cô hãy nhấp chuột vào nút "Thêm học sinh" ở phía dưới mục "Học sinh đang theo học" để bắt đầu.

Hướng dẫn thêm học sinh vào lớp học

Khi đó, hệ thống sẽ đưa thầy cô đến phần “Thêm học sinh” vào lớp học đó. Thầy cô hãy nhập tên học sinh mình muốn thêm vào lớp học.

Hướng dẫn thêm học sinh vào lớp học

Để tiếp tục thêm học sinh, thầy cô hãy lặp lại các thao tác trên.

Ngoài ra, tại đây, thầy cô có thể chọn vào các mục "Bài giảng", "Thông báo" để thêm bài giảng đã tạo và thông báo cho lớp.

Sau khi hoàn thành, thầy cô có thể nhấp chuột vào tên lớp để trở về trang thông tin chính của lớp.

Hướng dẫn thêm học sinh vào lớp học