Hướng dẫn thêm đề thi vào bài giảng hoặc lớp học


Thầy cô muốn đánh giá kết quả học tập và xếp hạng học sinh trong một lớp học? Thầy cô muốn nội dung bài giảng thêm phần phong phú? Hãy thực hiện vài thao tác đơn giản sau để thêm đề thi vào bài giảng hoặc lớp học.

1. Thêm đề thi hẹn giờ vào lớp học

Để thêm đề thi hẹn giờ vào lớp học đã tạo, thầy cô hãy thực hiện các thao tác sau:

Tại giao diện lớp học đã chọn, thầy cô nhấp chuột vào dấu cộng bên phải mục “Đề thi của lớp” để bắt đầu thêm đề thi.

Hướng dẫn thêm đề thi vào bài giảng hoặc lớp học

Khi đó, hệ thống sẽ hiển thị danh sách các đề hẹn giờ tương ứng với lớp thầy cô đã tạo. Thầy cô hãy nhấp chuột vào nút "Thêm vào lớp" ở góc ngoài cùng bên phải của đề thi đã chọn:

Hướng dẫn thêm đề thi vào bài giảng hoặc lớp học

Lưu ý: Nếu chưa có đề thi đã tạo sẵn, bạn cần nhấp chuột vào "Tạo đề thi" để bắt đầu:

Hướng dẫn thêm đề thi vào bài giảng hoặc lớp học

2. Thêm đề thi vào bài giảng

Để thêm đề thi vào bài giảng thầy cô đã tạo, thầy cô hãy thực hiện các thao tác sau:

Chọn "Bài giảng đã tạo" nằm trong nút "Tính năng" trên trang "Học".

Hướng dẫn thêm đề thi vào bài giảng hoặc lớp học

Khi đó, hệ thống sẽ đưa thầy cô đến với danh sách bài giảng đã tạo, thầy cô hãy tìm đến bài giảng muốn thêm đề thi, nhấp chuột vào kí hiệu hình bánh xe ở góc trên bên phải và chọn "Gỡ xuống":

Hướng dẫn thêm đề thi vào bài giảng hoặc lớp học

Sau đó, thầy cô tiếp tục nhấp chuột vào kí hiệu hình bánh xe và chọn "Sửa bài giảng":

Hướng dẫn thêm đề thi vào bài giảng hoặc lớp học

Tại phần "Thông tin mở rộng" của giao diện mới, thầy cô gắn link một đề thi đã tạo trên hệ thống vào mục "Đường dẫn bài kiểm tra sau khi học" để kết thúc.

Hướng dẫn thêm đề thi vào bài giảng hoặc lớp học

Sau đó, thầy cô lần lượt chọn "Nội dung bài giảng"/"Chỉnh sửa hoàn tất" để lưu lại. Kể từ đây, khi vào học bài giảng trên, nếu muốn kiểm tra lại kiến thức, học sinh có thể nhấp chuột vào đường dẫn "Làm bài kiểm tra" để làm đề thi mà thầy cô đã gắn đường dẫn vào bài giảng.

Hướng dẫn thêm đề thi vào bài giảng hoặc lớp học