Hướng dẫn thêm bài giảng vào lớp học


Việc thêm bài giảng vào lớp học sẽ giúp thầy cô dễ dàng cung cấp nội dung bài học tới học sinh của mình. Thầy cô có thể thêm bài giảng ngay khi tạo lớp hoặc có thể tìm đến lớp học đã tạo trước đó để thực hiện thao tác này.

Thầy cô có thể thêm bài giảng vào lớp học theo hai cách sau:

Cách 1: Tại phần "Tính năng" của module Học, thầy cô chọn mục “Lớp của tôi”.

Hướng dẫn thêm bài giảng vào lớp học

Lúc này, hệ thống sẽ đưa thầy cô đến với “Lớp đã tạo” trên trang cá nhân. Hãy nhấp chuột vào một lớp học mà thầy cô muốn thêm bài giảng.

Hướng dẫn thêm bài giảng vào lớp học
Cách 2: Thầy cô cũng có thể nhấp chuột trực tiếp vào ảnh đại diện trong tài khoản của mình để quay về trang cá nhân, sau đó chọn lớp học bất kì để thêm bài giảng:

Hướng dẫn thêm bài giảng vào lớp học

Cả hai cách trên đều đưa thầy cô đến với giao diện của lớp học đã chọn. Tại giao diện này, thầy cô nhấp chuột vào dấu cộng bên phải mục “Danh sách bài giảng” để bắt đầu thêm bài giảng:

Hướng dẫn thêm bài giảng vào lớp học

Khi đó, màn hình sẽ xuất hiện danh sách các bài giảng thầy cô đã tạo, thầy cô chọn bài giảng phù hợp với lớp học và chọn “Thêm vào lớp”.

Hướng dẫn thêm bài giảng vào lớp học

Để tiếp tục thêm bài giảng, thầy cô hãy lặp lại các thao tác trên.

Lưu ý: Nếu chưa có bài giảng phù hợp với lớp học, hãy bắt đầu bằng việc "Tạo bài giảng":

Hướng dẫn thêm bài giảng vào lớp học