Hướng dẫn đăng nhập BigSchool bằng tài khoản Facebook, Gmail


Đối với những bạn đã có tài khoản Facebook, Gmail hoặc tài khoản Egame, các bạn có thể sử dụng các tài khoản đó để đăng nhập vào BigSchool.

Truy cập vào Website bigschool.vn, trên màn hình trang chủ, bạn hãy nhấp chuột vào nút "ĐĂNG NHẬP".

Hoặc bạn có thể nhấp chuột vào nút "Đăng nhập" như ở hình dưới nếu bạn đang ở trong các trang con của BigSchool.

Khi đó, màn hình sẽ xuất hiện các cách để đăng nhập hệ thống BigSchool. Nếu muốn sử dụng các tài khoản khác để đăng kí làm tài khoản BigSchool, các bạn hãy nhấp chuột vào một trong các biểu tượng được khoanh vùng bên dưới:

Khi đó, các cửa sổ mới sẽ được mở ra theo đúng lựa chọn đăng nhập của bạn: bằng tài khoản Facebook, Google hay Egame.

Nếu bạn đăng nhập bằng tài khoản Facebook, cửa sổ mới sẽ xuất hiện như sau:

Nếu bạn đăng nhập bằng tài khoản Google, cửa sổ mới sẽ xuất hiện như sau:

 

Đối với những bạn chưa có tài khoản Gmail, bạn có thể đọc thêm hướng dẫn tạo tài khoản Google .

Sau khi đã điền đủ thông tin về tài khoản và mật khẩu, bạn hãy nhấp chuột vào nút "ĐĂNG NHẬP" để chuyển sang cửa sổ cập nhật thông tin tài khoản của BigSchool.

Bạn có thể đọc thêm cách cập nhật thông tin tài khoản tại đây.