Hướng dẫn chi tiết lựa chọn sách giáo khoa và tiến độ cho các việc để vào năm học mới

  • 08/02/2020 | 01:04 GMT+7
  • 7.021 lượt xem

BigSchool vừa nhận được video của Bộ GD&ĐT hướng dẫn chi tiết các việc: lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 mới, báo cáo Bộ, tập huấn giáo viên, cung ứng sách giáo khoa để triển khai sách giáo khoa mới cho lớp 1 năm học 2020 - 2021. Xin các bạn chia sẻ rộng rãi.

Ý kiến bạn đọc:

Bạn hãy Đăng nhập để gửi ý kiến của mình.