Hội đồng cố vấn

  • Học
  • Thi
  • Chơi
  • Hỏi
  • Đọc
 TS.Lê Thống Nhất

TS.Lê Thống Nhất

Chủ tịch Hội đồng

Nhà giáo Nguyễn Áng

Nhà giáo Nguyễn Áng

Nguyên Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

Cố vấn môn Toán học

TS.Trần Nam Dũng

TS.Trần Nam Dũng

Đại học Khoa học Tự nhiên

Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh

Cố vấn môn Toán học

ThS. Đặng Hiệp Giang

ThS. Đặng Hiệp Giang

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cố vấn môn Tiếng Anh

TS. Nguyễn Trọng Hoàn

TS. Nguyễn Trọng Hoàn

Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học 

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cố vấn môn Ngữ văn

ThS. Lê Lan Hương

ThS. Lê Lan Hương

Giáo viên Tiếng Anh

Đài truyền hình Hà Nội

Chuyên gia bình luận môn Tiếng Anh

ThS. Nguyễn Thị Lan Hường

ThS. Nguyễn Thị Lan Hường

Chuyên viên Đào tạo

Trường Đại học Ngoại ngữ 

Đại học Quốc gia Hà Nội

Chuyên gia bình luận môn Tiếng Anh

TS. Nguyễn Khắc Minh

TS. Nguyễn Khắc Minh

Cán bộ Cục Khảo thí

và Kiểm định chất lượng giáo dục

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cố vấn môn Toán học

GS.TS. Lê Phương Nga

GS.TS. Lê Phương Nga

Đại học Sư phạm Hà Nội

Cố vấn môn Tiếng Việt

Ông Đỗ Hoàng Sơn

Ông Đỗ Hoàng Sơn

Tổng giám đốc nhà sách Long Minh

Cố vấn Văn hóa đọc và môn STEM

Nhà giáo Nguyễn Đức Tấn

Nhà giáo Nguyễn Đức Tấn

Hội đồng Biên tập - Tạp chí Toán Tuổi thơ

Cố vấn môn Toán học

Ông Nguyễn Quang Thạch

Ông Nguyễn Quang Thạch

CEO & Founder tại Sách báo nông thôn Việt Nam

Cố vấn Văn hóa đọcThư viện sách

NGƯT - ThS. Lê Tiến Thành

NGƯT - ThS. Lê Tiến Thành

Nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cố vấn môn Toán học

ThS.Trần Nguyễn Phương Thùy

ThS.Trần Nguyễn Phương Thùy

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cố vấn môn Tiếng Anh

PGS.TS. Lê Đình Trung

PGS.TS. Lê Đình Trung

Nguyên Phó trưởng khoa Sinh học

Đại học Sư phạm Hà Nội

Cố vấn môn Sinh học

NGƯT - TS. Vũ Anh Tuấn

NGƯT - TS. Vũ Anh Tuấn

Nguyên Chuyên viên cao cấp 

phụ trách môn Hoá cấp Trung học

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cố vấn môn Hoá học

Nhà giáo Vũ Đình Tuý

Nhà giáo Vũ Đình Tuý

Nguyên Cán bộ Cục Khảo thí 

và Kiểm định chất lượng giáo dục

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cố vấn môn Vật lí

ThS. Khoa Anh Việt

ThS. Khoa Anh Việt

Nguyên Phó trưởng Khoa Sư phạm

Tiếng Anh - ĐHNN - ĐH Quốc gia Hà Nội

Chuyên gia bình luận môn Tiếng Anh