Học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách liên quan

  • 22/10/2018 | 21:27 GMT+7
  • 6.337 lượt xem

Nhiều bạn muốn biết những quy định về học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí cùng hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 tới năm học 2020 - 2021. Xin chia sẻ với các bạn.

Thủ tướng đã ký Nghị định 145/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 86/2015/NĐ-CP về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021.
Đối tượng áp dụng đã được quy định ở điều 2 của Nghị định 86/2015/NĐ-CP:
Học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách liên quan

Nội dung được bổ sung như sau:

Điều 1, điều 2 của Nghị định 145/2018/NĐ-CPĐiều 1, điều 2 của Nghị định 145/2018/NĐ-CP

Để hiểu rõ thêm chi tiết tất cả các vấn đề liên quan tới cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021 xin các bạn tải toàn văn Nghị định 86/2015/NĐ-CP để tìm hiểu thêm.

 

Ý kiến bạn đọc:

Bạn hãy Đăng nhập để gửi ý kiến của mình.

Đề thi mới nhất

Toán học & kết nối tuần 3

Môn Toán học - Lớp 8

Tống Phước Hiển

149 lượt thi

Toán học & kết nối tuần 3

Môn Toán học - Lớp 9

Tống Phước Hiển

108 lượt thi

Toán học & kết nối tuần 3

Môn Toán học - Lớp 6

Tống Phước Hiển

129 lượt thi

Toán học & kết nối tuần 3

Môn Toán học - Lớp 7

Tống Phước Hiển

113 lượt thi

Bài kiểm tra cuối kì II (Cuối năm)

Môn Toán học - Lớp 5

xtoan78

83 lượt thi

Xem thêm

Bài giảng mới nhất

Ghi số tự nhiên

Ghi số tự nhiên

Nguyễn Sáng

Toán học - Lớp 6

Xem thêm