Hướng dẫn phần Học dành cho học sinh


Hướng dẫn xin vào lớp

Bạn đã tìm được thầy cô phù hợp và muốn xin vào một lớp học của họ? Hãy làm theo các thao tác đơn giản sau:

Hướng dẫn tìm bài giảng

Trong kho bài giảng đồ sộ của BigSchool, làm thế nào để bạn tìm được bài giảng phù hợp với các tiêu chí lựa chọn của bản thân ? Hãy thực hiện theo các thao tác đơn giản sau: