Hướng dẫn


Hướng dẫn tìm bài giảng

Trong kho bài giảng phong phú của BigSchool, làm thế nào để bạn tìm được bài giảng phù hợp với các tiêu chí lựa chọn của bản thân ? Hãy thực hiện theo các thao tác đơn giản sau:

Hướng dẫn tìm kiếm và tham gia lớp học

Bạn đã tìm được thầy cô phù hợp và muốn xin vào một lớp học của họ? Hãy làm theo các thao tác sau: