Hướng dẫn


Hướng dẫn tạo bài giảng

Thầy cô là những nhà giáo tâm huyết và có năng lực chuyên môn? Hãy khẳng định mình bằng việc đóng góp những bài giảng hay, bổ ích trên BigSchool và cùng chia sẻ những quyền lợi hấp dẫn với chúng tôi !

Hướng dẫn tạo lớp

Thầy cô muốn trải nghiệm và khám phá khả năng giảng dạy cũng như quản lý một lớp học trực tuyến? Hãy bắt đầu bằng việc tạo một lớp học trên hệ thống của BigSchool!

Hướng dẫn thêm bài giảng vào lớp học

Việc thêm bài giảng vào lớp học sẽ giúp thầy cô dễ dàng cung cấp nội dung bài học tới học sinh của mình. Thầy cô có thể thêm bài giảng ngay khi tạo lớp hoặc có thể tìm đến lớp học đã tạo trước đó để thực hiện thao tác này.

Hướng dẫn thêm đề thi vào bài giảng hoặc lớp học

Thầy cô muốn đánh giá kết quả học tập và xếp hạng học sinh trong một lớp học? Thầy cô muốn nội dung bài giảng thêm phần phong phú? Hãy thực hiện vài thao tác đơn giản sau để thêm đề thi vào bài giảng hoặc lớp học.

Hướng dẫn thêm học sinh vào lớp học

Thầy cô muốn cùng học sinh của mình trải nghiệm những tính năng ưu việt của lớp học trực tuyến trên BigSchool ? Hãy bắt đầu bằng việc thêm học sinh vào lớp học đã tạo.