Giáo viên đạt giải Giáo viên Giỏi Nhất, Nhì huyện được nâng lương trước thời hạn không?

Những giáo viên đoạt giải Nhất, Nhì tại Kỳ thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện có thuộc đối tượng được nâng bậc lương trước thời hạn hay không? Xin giải đáp:

Theo Thông tư số: 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ thì những giáo viên đoạt giải Nhất, Nhì tại Kỳ thi giáo viên giáo viên dạy giỏi cấp huyện thuộc đối tượng được xem xét nâng lương trước thời hạn.

Tại Điểm a Khoản 1 Điều 3 Thông tư này có nêu: Đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư này đạt đủ 2 tiêu chuẩn quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư này và lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận bằng văn bản, nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và tính đến ngày 31/12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng so với thời gian quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 2 Thông tư này.

Điểm e Khoản 1 Điều 3 trên hướng dẫn về tiêu chuẩn xét nâng bậc lương trước thời hạn như sau: Tiêu chuẩn, cấp độ về lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và thời gian được nâng bậc lương trước thời hạn tương ứng với từng cấp độ thành tích khác nhau của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động do người đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trao đổi với cấp ủy và Ban Chấp hành công đoàn cùng cấp quy định cụ thể trong Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn của cơ quan, đơn vị.

Căn cứ vào quy định này, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc diện được xét nâng bậc lương trước thời hạn hằng năm do tập thể bình chọn, nhưng mỗi năm không quá 10% tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị.

Như vậy, việc nâng lương trước thời hạn còn phụ thuộc vào quy chế nâng bậc lương của đơn vị mà bạn đang công tác và các quy định hiện hành nêu trên.

Sỹ Điền (Báo GDTĐ)

Ý kiến bạn đọc: (1)

Tho Tran Tôi được thưởng chiến sĩ thi đua cơ sở 2 năm liên tục và 2 năm đó bị cắt thưởng tiền lao động tiên tiến có đúng k ạ

· Trả lời · · 4 năm trước
Bạn hãy Đăng nhập để gửi ý kiến của mình.