9 bài thơ tình của dân công nghệ viết theo ngôn ngữ công nghệ

9 bài thơ tình của dân công nghệ viết theo ngôn ngữ công nghệ

Dân văn thơ làm thơ tình chắc là chuyện thường tình. Nhưng dân công nghệ làm thơ tình theo ngôn ngữ nghề nghiệp của mình thì thường là thơ vui và khá độc đáo. Nếu chịu khó tìm trên mạng xã hội thì có thể thấy dân công nghệ "vô địch" về mảng này.