Giải đáp về số giờ dạy của hiệu trưởng, hiệu phó ở trường phổ thông

  • 02/03/2018 | 17:43 GMT+7
  • 19.698 lượt xem

Thời gian qua, Bộ GD&ĐT nhận được kiến nghị của một số địa phương về việc hướng dẫn thực hiện giờ dạy của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường phổ thông và thực hiện tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp ở các trung tâm, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Bộ GD&ĐT giải thích như sau:

1. Khoản 1 Điều 7 Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định "Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường phổ thông có nhiệm vụ giảng dạy một số tiết để nắm được nội dung, chương trình giáo dục và tình hình học tập của học sinh nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý" và Khoản 6 Điều 1 Thông tư số 15/2017/TT-BGDĐT ngày 9/6/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định "Định mức tiết dạy/năm đối với hiệu trưởng được tính bằng: 2 tiết/tuần x số tuần dành cho giảng dạy và các hoạt động giáo dục theo quy định về kế hoạch thời gian năm học; Định mức tiết dạy/năm đối với phó hiệu trưởng được tính bằng: 4 tiết/tuần x số tuần dành cho giảng dạy và các hoạt động giáo dục theo quy định về kế hoạch thời gian năm học".
 
Theo đó, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường phổ thông phải thực hiện nhiệm vụ giảng dạy theo quy định. Nếu thời gian hiệu trưởng, phó hiệu trưởng được các cấp có thẩm quyền triệu tập tham dự họp, hội nghị, tập huấn,... trùng với thời gian phân công giảng dạy tại trường thì hiệu trưởng phân công giáo viên đang trực tiếp giảng dạy môn học hoặc lớp học tiếp tục dạy số tiết của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng đã được xếp thời khóa biểu để tham gia họp, hội nghị, tập huấn,... Đồng thời, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng sẽ bố trí lịch dạy vào thời gian khác theo phân phối chương trình để đảm bảo đủ số giờ phải dạy trực tiếp trên lớp học sinh theo quy định.
 
2. Đối với giáo viên ở Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp, Trung tâm Giáo dục thường xuyên cấp tỉnh và giáo viên dạy chương trình giáo dục thường xuyên ở Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên cấp huyện là đối tượng áp dụng của các Thông tư liên tịch quy định tiêu chuẩn chức dang nghề nghiệp giáo viên (Thông tư liên tịch số 21, 22, 23/2015/TT-BGDĐT ngày 16/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông). Còn đối với giáo viên tại Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập thì chưa có quy định áp dụng thực hiện và không thuộc phạm vi áp dụng của các Thông tư liên tịch trên.
 
Nguyễn Hồng Đào – Hoàng Hồng Thái
Nguồn: Bộ GD&ĐT

Ý kiến bạn đọc:

Bạn hãy Đăng nhập để gửi ý kiến của mình.

Đề thi mới nhất

Toán học & kết nối tuần 3

Môn Toán học - Lớp 8

Tống Phước Hiển

146 lượt thi

Toán học & kết nối tuần 3

Môn Toán học - Lớp 9

Tống Phước Hiển

104 lượt thi

Toán học & kết nối tuần 3

Môn Toán học - Lớp 6

Tống Phước Hiển

127 lượt thi

Toán học & kết nối tuần 3

Môn Toán học - Lớp 7

Tống Phước Hiển

97 lượt thi

Bài kiểm tra cuối kì II (Cuối năm)

Môn Toán học - Lớp 5

xtoan78

82 lượt thi

Xem thêm

Bài giảng mới nhất

Ghi số tự nhiên

Ghi số tự nhiên

Nguyễn Sáng

Toán học - Lớp 6

Xem thêm