Tôi muốn xem các lịch thi sắp diễn ra để đăng kí thi

Tôi không thể làm bài thi

Làm thế nào để tôi tìm được đề thi phù hợp với các tiêu chí của bản thân?

Có giới hạn về số đề thi được làm trong một ngày hay không?

Tôi có được nộp bài khi chưa hết giờ thi không ?

Tôi có thể xem lại bài thi đã làm không ?

Tôi có thể tham gia thi cùng lúc nhiều đề thi trong cùng một khoảng thời gian không?

Làm thế nào để xem lời giải chi tiết của những câu hỏi trong bài thi tôi đã làm?

Tôi muốn tải đề thi về máy tính của mình thì làm thế nào ?