Một giáo viên có được tạo bài giảng ở nhiều môn học không?

Tôi có thể tổ chức lớp học của mình trên BigSchool như một lớp học ngoài đời thực không?

Làm sao để sửa lại thông tin lớp học tôi vừa tạo?

Một lớp học có giới hạn số học sinh tham gia không?

Khi gặp các sự cố trong quá trình tạo bài giảng (không tải được ảnh đại diện, không tải được video, …), tôi phải liên hệ với ai ?

Tôi có thể giao lưu với các học sinh trong lớp của mình trên BigSchool không?